Subtítulo:
Mensaxeiro do Centro Galego de la Rioja - Logroño
Lugar:
Logroño
País:
España
Data de inicio:
1/3/1991
Ano de inicio:
1991
Periodicidade:
Cuadrimestral; a partir de 1998 anual
Idioma:
Castelán
Formato:
29,5 x 21 cm
Extensión:
8 2001: 30
Redacción:
Fundición, 7, baixo. Logroño
Imprenta:
Logroño. Logroño.
Contido:
A revista informa sobre as actividades desenvolvidas pola Sociedade editora e sobre outros aspectos arredor da mesma. Inclúe un saúdo dalgunha personalidade ou unha mensaxe do presidente da entidade, colaboracións dos socios (normalmente poesías), a sección "Ecos y noticias", que contén pequenas notas sobre a entidade e algúns artigos que abordan diversos aspectos de Galicia
Observacións:
Desde 2001 o papel que se utiliza é satinado
Ilustracións:
Moi escasas e dispersas. Normalmente hai dúas ilustracións por exemplar, e son fotografías de sociedade ou debuxos
Publicidade:
Moi abundante (ocupa algo máis da metade do espazo da revista), está concentrada nas páxinas centrais. Predomina a de tipo comercial, o resto son anuncios de empresas vinculadas á construción e aos servizos
Números consultados:
1995: n.º 13-15
1996: n.º 18
1997: n.º 20
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 198
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1995: n.º 13, 15
1996: n.º 18
1997: n.º 20, 24
1998: n.º 28
2000: maio
2001: maio
2002: maio
2005
2006