Subtítulo:
Revista del Centro Coruñés de Buenos Aires
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
1945
Ano de inicio:
1945
Dirección:
Bieito Cupeiro;
Colaboración:
Antón Alonso Ríos; Antonio Couceiro Freijomil; Avelino Díaz; Bieito Cupeiro; Faustino Rey Romero; Fernández Longueira; Jolito; Luis Carré; Vicenzo Pol; Castelao ; Julio Sigüenza ; Leandro Carré Alvarellos ; Ramón Suárez Picallo ; Valentín Fernández ;
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do galego
Formato:
29 x 20,5 cm
Extensión:
32 páxinas
Redacción:
Venezuela, 1961. Bos Aires
Imprenta:
Cabrera, Estados Unidos, 1665. Bos Aires.
Contido:
Publicación societaria, na que aparecen artigos e informacións sobre a entidade editora. Tamén abundan os traballos e as colaboración sobre Galicia e a súa historia, fragmentos literarios, principalmente poesías, relatos, anécdotas e opinións de todo tipo
Observacións:
Segundo Santos Gayoso é unha revista editada con posterioridade aos anos 20
Ilustracións:
Fotografías abundantes e dispersas. A maioría son de paisaxes galegas e, en moita menor medida, institucionais e de sociedade. Tamén aparece algún pequeno debuxo
Publicidade:
Equilibrada e dispersa, con anuncios de carácter comercial (reloxerías, xastrarías e tendas diversas)
Números consultados:
1952: n.º 5
1954: n.º 6
1955: n.º 7
1956: n.º 8
1957: n.º 9
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1946: n.º 2
1952: n.º 5
1954: n.º 6
1955: n.º 7
1956: n.º 8