Subtítulo:

Revista del Centro Coruñés de Buenos Aires

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1945
Dirección
Bieito Cupeiro
Colaboración
Avelino Díaz
Fernández Longueira
Jolito
Luis Carré
Vicenzo Pol
Castelao
Antón Alonso Ríos
Antonio Couceiro Freijomil
Bieito Cupeiro
Faustino Rey Romero
Julio Sigüenza
Leandro Carré Alvarellos
Ramón Suárez Picallo
Valentín Fernández
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do galego
Formato:
29 x 20,5 cm
Extensión:
32 páxinas
Redacción:
Venezuela, 1961. Bos Aires
Imprenta:
Cabrera, Estados Unidos, 1665. Bos Aires.
Contido:
Publicación societaria, na que aparecen artigos e informacións sobre a entidade editora. Tamén abundan os traballos e as colaboración sobre Galicia e a súa historia, fragmentos literarios, principalmente poesías, relatos, anécdotas e opinións de todo tipo
Observacións:
Segundo Santos Gayoso é unha revista editada con posterioridade aos anos 20
Ilustracións:
Fotografías abundantes e dispersas. A maioría son de paisaxes galegas e, en moita menor medida, institucionais e de sociedade. Tamén aparece algún pequeno debuxo
Publicidade:
Equilibrada e dispersa, con anuncios de carácter comercial (reloxerías, xastrarías e tendas diversas)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1946: n.º 2
1952: n.º 5
1954: n.º 6
1955: n.º 7
1956: n.º 8