Punto de Unión

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista Informativa de la Hermandad Gallega de Venezuela

Entidade editora:
Lugar:
Caracas
País:
Venezuela
Inicio:
1987
Deseño gráfico
Roberto Cores F.
Distribución
Roberto Cores F.
Fotografía
Salvador Suárez
Publicidade
Roberto Cores F.
Secretaría
María Sandra Herbón
Idioma:
Castelán
Formato:
29 x 21 cm.
Extensión:
24 páxinas
Redacción:
Caracas. Venezuela
Imprenta:
González Gráfica, S.R.L., Caracas. Venezuela.
Contido:
Prensa societaria que ten como obxectivo, segundo o editorial do seu primeiro número, "difundir las actividades internas y estrechar los lazos de unión de la gran familia que es nuestra querida Hermandad". A revista informa das actividades culturais e sociais desenvolvidas pola Sociedade, a súa organización e composición (directivas, comités, funcións etc.), e outros aspectos arredor da mesma.
Ilustracións:
Abundantes fotografías sociais e institucionais por toda a revista. Como excepción inclúe unha fotografía evocadora de Galicia reproducida na tapa.
Publicidade:
Equilibrada e dispersa. A máis abundante é de tipo comercial (tendas diversas, restaurantes e pequenas empresas de mantemento). O resto está vinculada ao transporte (axencias de viaxes, compañías aéreas e de venda de autobuses e camións).
Relacionadas:
Aires da Terra. 1961 (Publicación da mesma entidade editada noutra época)
Irmandade. 1965 (Publicación da mesma entidade editada noutra época)
Hermandad Gallega de Venezuela. 1970 (Publicación vinculadas coa mesma entidade)
Boas Novas. 1979 (Publicación vinculadas coa mesma entidade)
Irmandade, A. 1993 (Publicación da mesma entidade editada noutra época)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1987: n.º 1
1988: n.º 2-4