Subtítulo:

Revista de la Juventud

Entidade editora:
Lugar:
Santiago de Chile
País:
Chile
Inicio:
1980
Dirección
Mary Carmen Miura Fernández
Colaboración
Ana Alonso
Ana María Álvarez
Carolina Méndez
Edgardo Gallegos
Héctor Guajardo
Hugo Domínguez
Jacqueline Blaida
Jaime Cacho Alonso
José Antonio Álvarez
José Antonio Miura
Juan Carlos Vázquez
María E. Martínez
Olga Martínez
Paula Álvarez
Roberto Martínez
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Castelán, con colaboracións literarias en galego
Formato:
21 x 16 cm.
Extensión:
50 páxinas
Redacción:
Santiago de Chile. Santiago
Imprenta:
CEACI Impresiones Ltda., Ricardo Lyon (Avenida), 322. Santiago de Chile.
Contido:
Prensa societaria, creada coa finalidade de informar das actividades organizadas pola institución e contribuír a manter viva a galeguidade no exterior. A publicación informa da organización, dos membros e dos traballos realizados polo Lar Gallego. Tamén inclúe artigos sobre Galicia (costumes, folclore, cancioneiros, poesías e contos etc.), que se complementan con noticias sobre a literatura española, anécdotas e seccións de humor.
Ilustracións:
Moi escasas, soamente aparecen dous debuxos de temática galega en toda a revista.
Publicidade:
Non ten
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1984
1985