La Voz Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Caracas
País:
Venezuela
Data de inicio:
1988
Ano de inicio:
1988
Dirección:
Manuel F. Ponte;
Dirección artística:
Jairo B. Villasmil;
Editor/a:
José Rodríguez Díaz;
Xefatura de redacción:
María Felisa Trillo de González;
Colaboración:
Carrabuxo; Nicolás Sánchez Albornoz; Pedro Laín Entralgo; Pedro Soscún Machado; Ramón Maceira; Felipe González Márquez ;
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán. O galego emprégase en contos e viñetas
Formato:
36,5 x 28,5 cm.
Extensión:
14 páxinas
Redacción:
Abanico a Socorro, edif. Inorka, piso 11. Caracas
Imprenta:
Caracas. Venezuela.
Contido:
O número consultado é un especial dedicado case en exclusiva á promoción política de Carlos Andrés Pérez, complementado cun artigo sobre a Hermandad Gallega de Venezuela (actividades desenvolvidas, instalacións, organización etc.). Hai tamén un conto e viñetas humorísticas.
Ilustracións:
Moi abundantes e dispersas. Maioritariamente fotografías da Hermandad Gallega de Venezuela e da campaña política de Carlos Andrés Pérez (candidato presidencial). Tamén inclúe viñetas humorísticas.
Publicidade:
Abundante e dispersa. A maior parte de tipo político (promoción de Carlos Andrés Pérez), o resto é de tipo comercial.
Números consultados:
1988: 16 de novembro (edición especial)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1988: novembro (edición especial)