0' Ecuador 0º

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista de poesía universal

Lugar:
México, D. F.
País:
México
Inicio:
1965
Fin:
1965
Dirección
Alejandro Finisterre
Colaboración
Alejandro Finisterre
Antonio Faílde
Álvaro Cunqueiro
Arturo Baltar
Isaac Díaz Pardo
Luís Seoane
Manuel Colmeiro
Manuel María
Manuel Prieto
Ramón Otero Pedrayo
Ramón Rey Baltar
Valentín Paz-Andrade
Victoriano Taibo
Xosé Neira Vilas
Fotografía
Alejandro Finisterre
Julio Mayo
Ksado
Ramón Dimas
Benedicto Conde González “Bene”
Ilustración
Alejandro Finisterre
Antonio Faílde
Castelao
Arturo Baltar
Isaac Díaz Pardo
Luís Seoane
Manuel Colmeiro
Sinatura de artigos reproducidos
Castelao
Vicente Risco
Periodicidade:
Número único
Idioma:
Bilingüe, emprega maioritariamente o galego
Formato:
28,5 cm x 19,5 cm.
Extensión:
400 páxinas
Redacción:
México. América
Imprenta:
Impresiones Modernas S.A., Sevilla 702, Colonia Ponte. México, D. F..
Talleres de Gráficas Menhir S.A., Bahía de Santa Bárbara, 179. México, D. F..
Contido:
Publicación que pretende "presentar inmediatamente a los poetas de hoy". Recolle exclusivamente unha antoloxía de escritores galegos contemporáneas, como Otero Pedrayo, Paz Andrade, X. Neira Vilas, Prieto Marcos, Rey Baltar, Vicente Risco, Victoriano Taibo, Cunqueiro, Manuel María, e así ata 97 autores.
Observacións:
Aínda que se presente como revista parece unha monografía
Ilustracións:
Numerosas fotografías de monumentos de Santiago (de forma maioritaria) e de Galicia en xeral. Tamén hai debuxos ilustrando os poemas. As reproducións son de Arturo Baltar, Castelao, Manuel Colmeiro, Isaac Díaz Pardo, Antonio Faílde, Alejandro Finisterre, Luís Seoane etc. As fotos son de Ksado, Ramón Dimas, Alejandro Finisterre, Julio Mayo, Benedicto Conde etc.
Publicidade:
Non ten