Suevia [1910-?]

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista Gallega

Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Época:
1ª época
Inicio:
1910
Fundación
Ricardo Carballal
S. T. Solloso
Dirección
Ricardo Carballal Lafourcade
Administración
Manuel Vázquez Castro
Propiedade
Emilio Eymil
Colaboración
Carlos Castellanos
Fernando Caruncho
Fray Canteiro
Fray José Sarasola
Germán González y Rodríguez
J. Peynó
José Lesta Meis
M. Diéguez
N. Vidal Pita
Ricardo Carballal Lafourcade
Ricardo de Suevia
S. T. Solloso
Eugenio López Aydillo
Prudencio Canitrot
Xefatura de redacción
J. Peyno
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Castelán, con colaboracións literarias en galego
Formato:
25,5 x 12 cm.
Extensión:
27 páxinas
Prezo:
N.º solto: 10 centavos. Na Habana: subscrición mensual: 0,40 $; trimestral: 1,10 $. No interior da illa: subscrición trimestral: 1,50 $; semestral: 2,50 $
Redacción:
Acosta, 67. A Habana
Imprenta:
Tipografía de Suevia, Acosta, 67. A Habana.
Contido:
Prensa cultural ilustrada, na que destaca a ampla presenza de colaboracións literarias. Informa das actividades das entidades da colonia galega en Cuba con amplas reportaxes gráficas sobre os distintos actos sociais, sen deixar de mencionar as novas máis destacables das provincias galegas.
Ilustracións:
Fotografías de elementos artísticos e paisaxes galegas, de actos sociais e de edificacións de distintas entidades asociativas de emigrantes galegos. Na cuberta adoitan aparecer fotografías dalgún membro destacado da colectividade, así como gravados e paisaxes galegas.
Publicidade:
Nas tres últimas páxinas aparecen anuncios de establecementos comerciais, banca, compañías de navegación, centros farmacéuticos etc.
Relacionadas:
Suevia [1912-?]. [2ª época], 1912 (1ª e 2ª etapa da mesma publicación)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1910 : n.º 3-12