Subtítulo:
Revista Gallega
Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Época:
1ª época
Data de inicio:
4/9/1910
Ano de inicio:
1910
Fundación:
Ricardo Carballal; S. T. Solloso;
Dirección:
Ricardo Carballal Lafourcade;
Propiedade:
Emilio Eymil;
Administración:
Xefatura de redacción:
J. Peyno;
Colaboración:
Carlos Castellanos; Eugenio López Aydillo; Fernando Caruncho; Fray Canteiro; Fray José Sarasola; Germán González y Rodríguez; J. Peynó; José Lesta Meis; M. Diéguez; N. Vidal Pita; Ricardo Carballal Lafourcade; Ricardo de Suevia; S. T. Solloso; Prudencio Canitrot ;
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Castelán, con colaboracións literarias en galego
Formato:
25,5 x 12 cm.
Extensión:
27 páxinas
Prezo:
N.º solto: 10 centavos. Na Habana: subscrición mensual: 0,40 $; trimestral: 1,10 $. No interior da illa: subscrición trimestral: 1,50 $; semestral: 2,50 $
Redacción:
Acosta, 67. A Habana
Imprenta:
Tipografía de Suevia, Acosta, 67. A Habana.
Contido:
Prensa cultural ilustrada, na que destaca a ampla presenza de colaboracións literarias. Informa das actividades das entidades da colonia galega en Cuba con amplas reportaxes gráficas sobre os distintos actos sociais, sen deixar de mencionar as novas máis destacables das provincias galegas.
Ilustracións:
Fotografías de elementos artísticos e paisaxes galegas, de actos sociais e de edificacións de distintas entidades asociativas de emigrantes galegos. Na cuberta adoitan aparecer fotografías dalgún membro destacado da colectividade, así como gravados e paisaxes galegas.
Publicidade:
Nas tres últimas páxinas aparecen anuncios de establecementos comerciais, banca, compañías de navegación, centros farmacéuticos etc.
Números consultados:
1910: n.º 3-12
Relacionadas:
Suevia. [2ª época], 1912 (1ª e 2ª etapa da mesma publicación)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1910 : n.º 3-12