El [1903-?] Correo Gallego

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Semanario independiente de intereses generales

Lugar:
Rio de Janeiro
País:
Brasil
Época:
1ª época
Inicio:
1903
Dirección
Antonio de la Cuesta
Colaboración
Antonio Fernández Arreo, Vigo
B. Giménez
Francisco Sánchez García, Bos Aires
Guiomar Eeal Costa
J. C. Vahamondez
Manuel del Palacio, Madrid
Manuel Nóvoa Costoya, Bos Aires
Mario Seoane de Drunmond
N. Díaz de Escobar
Pérez del Jugerto, Santos
Fortunato Cruces, Bos Aires
Corresponsalía
A. Díaz, São Paulo
Avelino Veloso, Bos Aires
Eduardo Romaguera, Metrópolis
Jesús Rey Alvite, Santiago de Compostela
Redacción
Carmelo Seoane
Julio Mirelis
Secretaría
E. Rodríguez Hervella
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Castelán, galego e portugués. Declaran a vontade de manter o castelán como vínculo de unión principal na colectividade. Neste idioma aparecen os anuncios e traducións de artigos da prensa brasileira
Extensión:
8 páxinas
Prezo:
1 mes: 1$000; un trimestre: 2$500; un semestre: 5$000; un ano:9$000
Redacción:
Santa Luzia, 58. Rio de Janeiro
Imprenta:
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro.
Contido:
Publicación de información xeral, que se declara "el único periódico español que se publica en esta capital". O xornal pretende servir como un vínculo de unión patriótica entre os membros da colectividade emigrada desde unha perspectiva conservadora e fortemente españolista ("que la colonia gallega piense y trabaje cual si fuera una sola persona, que todos tengamos igualdad de miras e identidad de fines que deben ser: honrar a la patria, dignificándola con nuestro proceder"). Aparecen diferentes artigos sobre a actividade social da colonia; as noticias de Galicia son recollidas nas seccións: "Crónicas compostelanas" de Jesús Rey Alvite e "Correo de Galicia" que compila breves noticias tiradas de publicacións galegas e clasificadas por provincia.
Observacións:
O xornal atravesou graves problemas durante a ausencia, ao parecer forzada, do seu director Antonio de la Cuesta.
Ilustracións:
Na primeira páxina aparecen retratos de homes importantes da colectividade. Reproduce tamén dous gravados: a baía de Río e a estatua ecuestre do rei D. Pedro I.
Publicidade:
Ocupa por completo as tres últimas páxinas, onde se mesturan anuncios, en castelán e portugués, de casas de exportación e importación, cafés, confeitarías, hoteis, imprentas, panaderías etc.