Subtítulo:

Periódico editado por la Asociación de Chantada y su partido

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Época:
1ª época
Inicio:
1924
Colaboración
Avelino López Ledo
C. Pardo Esperanza
Carmen Prieto Rouco
F. Salgado y López-Quiroga
F. Varela Ouro
José Valcarce Luna
Mariano Rodríguez Iglesias
Vicente A. Salaverri
Comisión de prensa
Jesús Ferreira
José María Vázquez
Manuel Blanco Seijas
Corresponsalía
A. Viñas, Palas de Rei
Cándido Vázquez Díaz, Portomarín
E. González, Salvaterra do Miño
J. Vázquez González, Carballedo
Leopoldo Ferro Moure, Antas de Ulla
Leopoldo Vázquez, Cuba
P. López Louzao, Taboada
R. Gutiérrez Tojo, Chantada
Ramón Gómez Montero, Chantada
T. Cortiña Toural, Monterroso
Jesus Gómez de Tejada, Cuba
Distribución
Agapito Lorenzo
Antonio Assa
José González López
Relacións públicas
Enrique Cortiñas
José Vázquez Aldao
José González López
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán, o galego é utilizado na sección de poesía
Extensión:
8 páxinas
Prezo:
Gratuíta para socios; subscrición anual: 3,00$
Tiraxe:
3.000 exemplares
Redacción:
Estados Unidos, 1466. Bos Aires
Victoria, 2319. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación societaria que ten como obxectivo servir de vínculo de unión aos socios e a súa comarca natal. Contén principalmente información sobre as actividades da entidade editora e notas sociais da mesma ("Información da Secretaría", "Noticias", "Balance de Caja"). Complétase con informacións da actualidade da provincia de Lugo e de Chantada ("Información de la Provincia"), así como con artigos sobre esta comarca ("De la historia de Chantada") e colaboracións literarias ("Contos Galegos").
Ilustracións:
Retratos de escenas de Chantada e da súa comarca e fotografías dalgún acto da asociación
Publicidade:
Escasa. Ocupa as dúas últimas páxinas do xornal. Aparecen anuncios de empresas comerciais, restaurantes, zapaterías, carpinterías, viño, aceite, bancos etc.
Relacionadas:
Partido de Chantada, El. 1929 (Publicación da mesma entidade)