Galicia en América

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Semanario de Ciencias, Artes, Literatura e Información: Defensor de los intereses de los gallegos en América

Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Inicio:
1904
Dirección
Eduardo Núñez
Administración
Emilio Gall
Colaboración
Carolina Mosquera
E. Fernádez Vaamonde
Emilio Ferrari
José Ramón Carracido
Luis de Tapia
Narciso Díaz de Escobar
Pedro Trujillo
Rodrigo García Bañobre
Rogelio Lois
Enrique Labarta
Corresponsalía
Adolfo Vázquez Gómez, Bos Aires
Antonio de la Fuente, Lima
Antonio Lombardero, A Coruña
Baldomero Lois, Madrid
C. Rodríguez, Ribadavia
E. Núñez García, Santiago
E. Somoza, Lisboa
Francisco Crespo, Redondela
J. Azpilicueta, París
José Hermida Pazos, Rio de Janeiro
José Montero, Santiago de Chile
José Quintás, Vigo
L. R. Barreiro, Vilagarcía de Arousa
Luciano Cid Hermida, Ourense
Rogelio Lois Estévez, Pontevedra
Sabás Catá, Marín
Vicente Núñez, Montevideo
Redacción
Agustín Martín
Baldomero Moreira
Fernando González
J. Alegría
José María Candia
Justo Prada Pita
Mercedes Vieito
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán, en galego só aparecen algunhas colaboracións literarias
Extensión:
8 páxinas
Prezo:
N.º solto: 30 cts.; subscrición mensual: 50 cts.; subscrición anual 5,00 $
Redacción:
Monte, 101. A Habana
Imprenta:
El Arte, Monte, 101. A Habana.
Contido:
Publicación de información xeral, que pretende "sintetizar lo más sobresaliente de cuanto verifiquen los gallegos en las naciones hispano-americanas, para que sea conocido aquí y en Galicia (…) Galicia en América se propone realizar el ideal sublime de fomentar y acrecentar a la vez las relaciones de todos los gallegos esparcidos por el fecundo suelo americano". A publicación aborda a actualidade galega ("De allá para acá") e de Cuba e América ("De acá para allá"). Tamén concede unha especial atención ás institucións de emigrantes e ás novas da colectividade ("Nuestras Sociedades" e "Miscelánea").
Observacións:
En 1908 sae unha publicación co mesmo nome e dirixida por Eduardo Núñez Sarmiento, que será probablemente a 2ª época desta revista. O deseño da cabeceira introdúcese a partir do número 4, onde destaca unha muller con traxe tradicional galego que leva unha sella no brazo e oculta parcialmente o escudo galego, e un solpor, símbolo das Américas.
Ilustracións:
Só o número 5 insire fotografías e gravados dedicados á Semana Santa.
Publicidade:
Abundante e localizada nas tres últimas páxinas. Avisos comerciais, de negocios como xastrerías, cafés, restaurantes e fondas, talleres, tabaco, despachos de avogados, etc. A última páxina está ocupada por tres anuncios: Casa de Salud del Centro Gallego, viños de Romero y Montes e Compañía Trasatlántica Francesa.
Relacionadas:
Galicia en América. 1908 (1ª e 2ª etapa da mesma publicación, dirixidas ambas por Eduardo Núñez Sarmiento.)