Galicia [A Habana]

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

1903-1904: Revista Semanal Ilustrada
Revista Semanal Ilustrada de mayor circulación en la República
1905, n.º 1: Sen subtítulo
1905, n.º 2-1906, n.º 33: Revista Regional de más circulación en la República de Cuba
1906, n.º 34-1907: Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba y Defensor de los intereses gallegos en América
1914: Revista Regional Ilustrada: Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
16-08-1925: Revista Semanal Ilustrada: Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
1926: Revista Gráfica Regional de La Habana. Publicación Semanal. Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
Publicación Semanal. Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
1930: Publicación Ilustrada: Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba

Lema:
1905, n.º 1-1907, n.º 52: Todo por Galicia: Autonomía Regional
A partir 1914: Cuatro en Una
Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Inicio:
1902
Fin:
1930
Fundación
Vicente López Veiga
Dirección
Vicente López Veiga
C. Horta. nº 34-52, anos 1906-1907
J. B. Cerdeira. nº 50-33, anos 1903-1906
Administración
J. B. Cerdeira. nº 34-52, anos 1906-1907
J. B. Cerdeira. nº 50-20, anos 1903-1906
Propiedade
J. B. Cerdeira
Colaboración
A. Feijóo
A. Lerroux
Alfredo Fernández (Alfredo Nan de Allariz)
Ángel Samblancat
Antonio Fernández Allariz
Antonio Rodríguez
Aurelio Ribalta
Constantino Horta
D'Arxellas
Darío Bugallo
Diego T. G. Nóvoa
Don Celso
E. Núñez Sarmiento
El Conde de Andrade
El Hidalgo Galiciano
Fuco G. Gómez
G. de Muruais
Gastón Arturo Cuadrado
J. B. Cerdeira
Jenaro Mariñas
José López Pérez
José Loureiro García
Juan Manuel Espada
Juan Manuel Pintos
Juan Ramón Somoza
Manuel Bendamio Montero
Manuel Gómez Adanza
Miguel Bendamio
Pardo de Cela
Perfecto Yáñez
Sinesio Fraga
Antón Villar Ponte
Antón Losada Diéguez
Manuel Curros Enríquez
Eduardo Pondal
Emilia Pardo Bazán
Francisco Tettamancy
Julio Sigüenza
Luís Peña
Manuel Banet
Manuel Curros Enríquez
Manuel Murguía
Mercedes Vieito Bouza
Ramón Cabanillas
Ramón Villar Ponte
Valentín Lamas Carvajal
Vicente Risco
Víctor Casas Julián
Wenceslao Fernández Flórez
Sinatura de artigos reproducidos
Antonio Pereira
Rosalía de Castro
Periodicidade:
Semanal e quincenal
Idioma:
Maioritariamente castelán, o galego emprégase en poemas. Pero aparecen algúns números, como o n.º 30 (25-07-1920), que están integramente escritos en galego
Formato:
39,5 x 26,5 cm. 1914: 27 x 20 cm. 1920: 26,5 x 19,5 cm.
Extensión:
Variable, entre 8 e 24 páxinas
Prezo:
Subscrición mensual: 50 centavos prata española. 1906: A partir do n.º 35: n.º solto: 20 cts. e a subscrición continúa co mesmo prezo
Redacción:
Obrapía, 107. A Habana
Villegas y Teniente Rey. A Habana
Obrapía, 38. A Habana
San Ignacio, 82. A Habana
Cuba, 82. A Habana
Villegas, 66. A Habana
Cuba, 43. A Habana
Imprenta:
Imp. de J. B. Cerdeira, Obrapía, 38. A Habana.
Imp. de J. B. Cerdeira, Villegas, 66. A Habana.
Imprenta Militar de Rocas y Pérez, Muralla, 40. A Habana.
Contido:
Revista ilustrada de información xeral. O seu contido é moi variado, pero céntrase en informacións da colectividade e das sociedades de emigrantes, especialmente nas súas actividades e notas sociais (nas seccións "Miscelánea", "Centro Gallego", "Sociedades Gallegas", "De aquí y de allá"), e asume a defensa do galego na emigración (atopamos varios artigos co fin de eliminar os estereotipos negativos dos galegos). Tamén trata diversos temas galegos con postulados galeguistas, abordando aspectos como economía, sociedade, política, literatura, noticias locais galegas, recollidas nas seccións "Noticias de Galicia" ou "Correo de Galicia".
O n.º 30 do 25 de xullo de 1920 é un número extraordinario sobre o nacionalismo e a autonomía, e conta coas colaboracións de Vicente Risco, Julio Sigüenza, J. B. Cerdeira, Manuel Banet Fontenla, Johán Viqueira e Ramón Villar Ponte, entre outros.
Observacións:
A partir de 1911 sofre un cambio importante no seu formato e estrutura. Ten un tamaño máis pequeño, propio dunha revista, e máis páxinas e ilustracións.
Ilustracións:
Nos primeiros números non ten fotografías, só esporadicamente cando se inclúe algún retrato ou reproduce un monumento. Posteriormente, aínda que algúns números non teñen ningunha ilustración, aparecen bastantes fotografías, principalmente de sociedade, motivos galegos, institucionais, monumentos e reproducións artísticas. Tamén inclúe viñetas.
Publicidade:
Abundantes anuncios, concentrados nas primeiras e últimas follas, de carácter comercial, de compañías de navegación, bancos, institucións, profesionais liberais etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1902: n.º 1-23
1903: n.º 1-40, 42-52
1904: n.º 1-29, 31, 33-52
1905: n.º 1-53