Lema:
1905, n.º 1-1907, n.º 52: Todo por Galicia: Autonomía Regional
A partir 1914: Cuatro en Una
Subtítulo:
1903-1904: Revista Semanal Ilustrada
Revista Semanal Ilustrada de mayor circulación en la República
1905, n.º 1: Sen subtítulo
1905, n.º 2-1906, n.º 33: Revista Regional de más circulación en la República de Cuba
1906, n.º 34-1907: Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba y Defensor de los intereses gallegos en América
1914: Revista Regional Ilustrada: Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
16-08-1925: Revista Semanal Ilustrada: Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
1926: Revista Gráfica Regional de La Habana. Publicación Semanal. Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
Publicación Semanal. Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
1930: Publicación Ilustrada: Órgano de la Colonia Gallega y Sociedades Regionales de Cuba
Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Data de inicio:
25/7/1902
Data de fin:
30/5/1930
Ano de inicio:
1902
Ano de fin:
1930
Fundación:
Vicente López Veiga;
Dirección:
Vicente López Veiga; C. Horta. nº 34-52, anos 1906-1907; J. B. Cerdeira. nº 50-33, anos 1903-1906;
Propiedade:
J. B. Cerdeira;
Administración:
J. B. Cerdeira. nº 34-52, anos 1906-1907; J. B. Cerdeira. nº 50-20, anos 1903-1906;
Sinatura de artigos reproducidos:
Colaboración:
A. Feijóo; A. Lerroux; Alfredo Fernández (Alfredo Nan de Allariz); Ángel Samblancat; Antonio Fernández Allariz; Antonio Losada Diéguez; Antonio Rodríguez; Aurelio Ribalta; Constantino Horta; Curros Enríquez; D'Arxellas; Darío Bugallo; Diego T. G. Nóvoa; Don Celso; E. Núñez Sarmiento; El Conde de Andrade; El Hidalgo Galiciano; Fuco G. Gómez; G. de Muruais; Gastón Arturo Cuadrado; J. B. Cerdeira; Jenaro Mariñas; José López Pérez; José Loureiro García; Juan Manuel Espada; Juan Manuel Pintos; Juan Ramón Somoza; Luis Peña Novo; Manuel Banet Fontenla; Manuel Bendamio Montero; Manuel Gómez Adanza; Mercedes Vieito Bouza; Miguel Bendamio; Pardo de Cela; Perfecto Yáñez; Ramón Villar Ponte; Sinesio Fraga; V. Lamas Carvajal; Wenceslao Fernández Flórez; Antón Vilar Ponte ; Eduardo Pondal ; Emilia Pardo Bazán ; Francisco Tettamancy ; Julio Sigüenza ; Manuel Curros Enríquez ; Manuel Murguía ; Ramón Cabanillas ; Vicente Risco ; Víctor Casas ;
Periodicidade:
Semanal e quincenal
Idioma:
Maioritariamente castelán, o galego emprégase en poemas. Pero aparecen algúns números, como o n.º 30 (25-07-1920), que están integramente escritos en galego
Formato:
39,5 x 26,5 cm. 1914: 27 x 20 cm. 1920: 26,5 x 19,5 cm.
Extensión:
Variable, entre 8 e 24 páxinas
Prezo:
Subscrición mensual: 50 centavos prata española. 1906: A partir do n.º 35: n.º solto: 20 cts. e a subscrición continúa co mesmo prezo
Redacción:
Obrapía, 107. A Habana
Villegas y Teniente Rey. A Habana
Obrapía, 38. A Habana
San Ignacio, 82. A Habana
Cuba, 82. A Habana
Villegas, 66. A Habana
Cuba, 43. A Habana
Imprenta:
Imp. de J. B. Cerdeira, Obrapía, 38. A Habana.
Imp. de J. B. Cerdeira, Villegas, 66. A Habana.
Imprenta Militar de Rocas y Pérez, Muralla, 40. A Habana.
Contido:
Revista ilustrada de información xeral. O seu contido é moi variado, pero céntrase en informacións da colectividade e das sociedades de emigrantes, especialmente nas súas actividades e notas sociais (nas seccións "Miscelánea", "Centro Gallego", "Sociedades Gallegas", "De aquí y de allá"), e asume a defensa do galego na emigración (atopamos varios artigos co fin de eliminar os estereotipos negativos dos galegos). Tamén trata diversos temas galegos con postulados galeguistas, abordando aspectos como economía, sociedade, política, literatura, noticias locais galegas, recollidas nas seccións "Noticias de Galicia" ou "Correo de Galicia". O n.º 30 do 25 de xullo de 1920 é un número extraordinario sobre o nacionalismo e a autonomía, e conta coas colaboracións de Vicente Risco, Julio Sigüenza, J. B. Cerdeira, Manuel Banet Fontenla, Johán Viqueira e Ramón Villar Ponte, entre outros.
Observacións:
A partir de 1911 sofre un cambio importante no seu formato e estrutura. Ten un tamaño máis pequeño, propio dunha revista, e máis páxinas e ilustracións.
Ilustracións:
Nos primeiros números non ten fotografías, só esporadicamente cando se inclúe algún retrato ou reproduce un monumento. Posteriormente, aínda que algúns números non teñen ningunha ilustración, aparecen bastantes fotografías, principalmente de sociedade, motivos galegos, institucionais, monumentos e reproducións artísticas. Tamén inclúe viñetas.
Publicidade:
Abundantes anuncios, concentrados nas primeiras e últimas follas, de carácter comercial, de compañías de navegación, bancos, institucións, profesionais liberais etc.
Números consultados:
1903: n.º 50
1904: n.º 25-26
1905: n.º 1, 27, 43
1906: n.º 6, 24, 44
1907: n.º 4, 17, 41
1913: n.º 26
1914: n.º 51
1920: n.º 30
1922: n.º 41
1923: n.º 20
1924: n.º 10
1925: n.º 36
1926: n.º 30
1927: n.º 16
1928: n.º 24
1930: n.º 14
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca do Museo de Pontevedra , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1902: n.º 1-23
1903: n.º 1-40, 42-52
1904: n.º 1-29, 31, 33-52
1905: n.º 1-53