El Eco de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista Semanal de Ciencias, Arte y Literatura

Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Inicio:
1878
Fin:
1902
Fundación
Waldo Álvarez Ínsua
Dirección
José Ruibal y Nieto. nº 303-336, ano 1888
Juan Manuel Espada. nº 515-545, ano 1892
Juan Manuel Espada. nº 718-763, anos 1896-1897
Waldo Álvarez Ínsua
Eduardo Núñez. Ano 1901 (do 6/7 ao 5/10)
Administración
C. Mugía y Callobre. Ano 1901
Joaquín Ruiz Rodil. nº 3-49, anos 1882-1883
Colaboración
Agustín Balseiro López
Agustín J. Balseiro
Florencio Vaamonde Lores
G. Sús
Juan Manuel Espada
Lisardo Up
Luis Taboada
M. Artínez
Mora
N. Fernández
Nemo
Ramón Cortiñas
Secundino Cora
V. Craro
Eduardo Pondal
Emilia Pardo Bazán
Luis Rodríguez Seoane
Manuel Murguía
Sofía Casanova
Waldo Álvarez Ínsua
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Castelán, con algunha colaboración literaria en galego
Formato:
41 cm
Extensión:
Variable, entre 8 e 12 páxinas
Prezo:
Os n.º 3 [1882] ao 488 [1891]: subscrición mensual: 1,50 $; n.º 489 [1891]-1025 [1902]): subscrición mensual: 0,75 $
Lugares de distribución:
Aparecen como lugares de subscrición: A Habana, Galicia, Madrid, México, Montevideo, Bos Aires e Valencia (Venezuela)
Redacción:
Aguacate, 46. A Habana
Muralla, 40. A Habana
Merced, 70. A Habana
Compostela, 36. A Habana
Águila, 115. A Habana
Cárdenas, 30. A Habana
Galiano, 124. A Habana
Imprenta:
Imp. Militar de la V.ª de Soler y C.ª, Ricla, 40. A Habana.
El Iris, Obispo, 22. A Habana.
Establecimiento tipográfico, O'Reilly, 9. A Habana.
La Correspondencia de Cuba, Obrapía, 24. A Habana.
Mercantil, Empedrado, 10. A Habana.
La Comercial, Muralla, 123. A Habana.
Imp. Militar, Muralla, 40. A Habana.
La Propaganda Literaria, Zulueta, 28. A Habana.
O'Reilly, 10. A Habana.
Amargura, 32. A Habana.
Imp. Encuadernación y Rayados de Vicente López, San Ignacio, 58. A Habana.
Contido:
Publicación de información xeral creada por Waldo Álvarez Insua coa finalidade de que "sea el defensor de nuestros intereses, de nuestro buen nombre y una prueba de nuestra cultura e ilustración". Inclúe artigos de temática variada sobre Galicia. Presta unha especial atención ás noticias galegas e das sociedades de emigrantes, e desde a mesma foi impulsada a fundación do Centro Gallego da Habana. Entre as seccións destacan o "Editorial" (temas variados e que xeralmente está asinado polo director), "Noticias de Galicia" (novas locais galegas agrupadas por provincias), "Variedades" (notas variadas sobre individuos, publicacións, despedidas etc.).
Observacións:
Entre o n.º 3 (1882) e o n.º 769 (1897) aparece como 2ª época
Ilustracións:
Escasas
Publicidade:
Non aparece entre o n.º 1 e o 31 (1878) nin entre o n.º 52 (1882) e o 79 (1883). No resto dos números hai anuncios localizados nas últimas follas, dedicados principalmente a anuncios comerciais, de bancos, institucionais e de profesionais liberais.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1878: n.º 1-30
1882: n.º 3, 4, 6-13, 16-18, 20-27
1883: n.º 28, 30-39, 43, 45, 46, 48-79
1884: n.º 80-131
1885: n.º 132-183
1886: n.º 184-235
1888: n.º 289-340
1889: n.º 341-392
1890: n.º 393-444
1891: n.º 445-496
1892: n.º 497-549
1893: n.º 550-553, 564-601
1894: n.º 602-607, 609-653
1895: n.º 654-705
1897: n.º 758-809
1898: n.º 810-862
1899: n.º 863-909
1900: n.º 910-957
1901: n.º 958-964, 966, 967, 969-973, 977-984, 986-993, 995-997, 999-1006
1902: n.º 1007-1009, 1011-1013, 1015, 1016, 1019, 1025

números