El Eco de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Revista Semanal de Ciencias, Arte y Literatura
Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Data de inicio:
8/3/1878
Data de fin:
1902
Ano de inicio:
1878
Ano de fin:
1902
Fundación:
Dirección:
Eduardo Núñez Sarmiento. Ano 1901 (do 6/7 ao 5/10); José Ruibal y Nieto. nº 303-336, ano 1888; Juan Manuel Espada. nº 515-545, ano 1892; Juan Manuel Espada. nº 718-763, anos 1896-1897; Waldo Álvarez Ínsua ;
Administración:
C. Mugía y Callobre. Ano 1901; Joaquín Ruiz Rodil. nº 3-49, anos 1882-1883;
Colaboración:
Agustín Balseiro López; Agustín J. Balseiro; Florencio Vaamonde Lores; G. Sús; Juan Manuel Espada; Lisardo Up; Luis Taboada; M. Artínez; Mora; N. Fernández; Nemo; Ramón Cortiñas; Secundino Cora; V. Craro; Eduardo Pondal ; Emilia Pardo Bazán ; Luis Rodríguez Seoane ; Manuel Murguía ; Sofía Casanova ; Waldo Álvarez Ínsua ;
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Castelán, con algunha colaboración literaria en galego
Formato:
41 cm
Extensión:
Variable, entre 8 e 12 páxinas
Prezo:
Os n.º 3 [1882] ao 488 [1891]: subscrición mensual: 1,50 $; n.º 489 [1891]-1025 [1902]): subscrición mensual: 0,75 $
Lugares de distribución:
Aparecen como lugares de subscrición: A Habana, Galicia, Madrid, México, Montevideo, Bos Aires e Valencia (Venezuela)
Redacción:
Aguacate, 46. A Habana
Muralla, 40. A Habana
Merced, 70. A Habana
Compostela, 36. A Habana
Águila, 115. A Habana
Cárdenas, 30. A Habana
Galiano, 124. A Habana
Imprenta:
Imp. Militar de la V.ª de Soler y C.ª, Ricla, 40. A Habana.
El Iris, Obispo, 22. A Habana.
Establecimiento tipográfico, O'Reilly, 9. A Habana.
La Correspondencia de Cuba, Obrapía, 24. A Habana.
Mercantil, Empedrado, 10. A Habana.
La Comercial, Muralla, 123. A Habana.
Imp. Militar, Muralla, 40. A Habana.
La Propaganda Literaria, Zulueta, 28. A Habana.
O'Reilly, 10. A Habana.
Amargura, 32. A Habana.
Imp. Encuadernación y Rayados de Vicente López, San Ignacio, 58. A Habana.
Contido:
Publicación de información xeral creada por Waldo Álvarez Insua coa finalidade de que "sea el defensor de nuestros intereses, de nuestro buen nombre y una prueba de nuestra cultura e ilustración". Inclúe artigos de temática variada sobre Galicia. Presta unha especial atención ás noticias galegas e das sociedades de emigrantes, e desde a mesma foi impulsada a fundación do Centro Gallego da Habana. Entre as seccións destacan o "Editorial" (temas variados e que xeralmente está asinado polo director), "Noticias de Galicia" (novas locais galegas agrupadas por provincias), "Variedades" (notas variadas sobre individuos, publicacións, despedidas etc.).
Observacións:
Entre o n.º 3 (1882) e o n.º 769 (1897) aparece como 2ª época
Ilustracións:
Escasas
Publicidade:
Non aparece entre o n.º 1 e o 31 (1878) nin entre o n.º 52 (1882) e o 79 (1883). No resto dos números hai anuncios localizados nas últimas follas, dedicados principalmente a anuncios comerciais, de bancos, institucionais e de profesionais liberais.
Números consultados:
1878: n.º 1, 30
1882: n.º 3, 18
1883: n.º 28, 59
1884: n.º 80, 104
1885: n.º 132, 159
1886: n.º 184, 215
1892: n.º 497, 514
1893: n.º 564, 592
1894: n.º 618, 651
1895: n.º 655-656
1897: n.º 759, 769
1898: n.º 817, 861
1899: n.º 865, 899
1900: n.º 910-911
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca do Museo de Pontevedra , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1878: n.º 1-30
1882: n.º 3, 4, 6-13, 16-18, 20-27
1883: n.º 28, 30-39, 43, 45, 46, 48-79
1884: n.º 80-131
1885: n.º 132-183
1886: n.º 184-235
1888: n.º 289-340
1889: n.º 341-392
1890: n.º 393-444
1891: n.º 445-496
1892: n.º 497-549
1893: n.º 550-553, 564-601
1894: n.º 602-607, 609-653
1895: n.º 654-705
1897: n.º 758-809
1898: n.º 810-862
1899: n.º 863-909
1900: n.º 910-957
1901: n.º 958-964, 966, 967, 969-973, 977-984, 986-993, 995-997, 999-1006
1902: n.º 1007-1009, 1011-1013, 1015, 1016, 1019, 1025

números