Subtítulo:

1936-1940, e a partir de 1944: Órgano Oficial de Casa de Galicia de Montevideo
Xullo 1941: Revista de Casa de Galicia

Entidade editora:
Lugar:
Montevideo
País:
Uruguai
Época:
2ª época
Inicio:
1934
Fin:
1967
Dirección
Adolfo Pérez Bermúdez. Ano 1944
Hermenegildo Ruibal. Ano 1945
Marcelino Ramos. Ano 1948
José Silva Barros. Anos 1947, 1949, 1950
Administración
A. Rey Zubra. Ano 1938
L. Fotasaus. Ano 1938
Rodolfo Obregón. Ano 1941
Luciano Gascue. Anos 1945-1950
Colaboración
Avelino Díaz
Azorín
Herminia Fariña
J. Martínez García
J. Martínez Garda
José M. Barreiro
José Silva Barros
Maximino Castiñeiras
Radamás
Ramón Díaz Mirete
Santiago B. Blanco
Castelao
Antonio Machado
Manuel Curros Enríquez
Emilio Pita
Uxío Carré Aldao
Indalecio Prieto
Manuel Antonio
Manuel Lustres Rivas
Manuel Portela
Xosé Otero Espasandín
Pablo Neruda
Valle-Inclán
Ramón Otero Pedrayo
Vicente Risco
Xavier Bóveda
Ilustración
Julio Prieto
Luís Seoane
Redacción
Enrique Cabal
José Martínez Garda
Luis Luna
Valentín Martínez
Xesús Canabal
Luís Tobío Campos
Secretaría de dirección
Juan Francisco Fariña. Ano 1945
Marcelino Ramos. Ano 1947
José Silva Barros. Ano 1948
E. García del Río. Ano 1950
Elías Montero. Ano 1954
Juan María Lorenzo. Ano 1955
Manuel González Noya. Ano 1960
Sinatura de artigos reproducidos
Eduardo Pondal
Emilia Pardo Bazán
Luís Amado Carballo
Rosalía de Castro
Xefatura de redacción
Pedro Acebedo. Ano 1936
Ramiro Cantero. Ano 1937
Manuel Domínguez Santamaría. Ano 1941
Carlos Otero. Ano 1944
Luis Luna. Anos 1938-1939
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán. O galego emprégase en poemas e relatos
Formato:
29 x 20 cm.
Extensión:
Moi variable, oscila entre 36 e 94 páxinas
Tiraxe:
1936: 30.000 exemplares 1947: 22.000 exemplares
Redacción:
18 de Julio (Avenida), 1473. Montevideo
Colonia, 1474. Montevideo
Imprenta:
Imp. Rosgal, Cerro Largo, 990. Montevideo.
Imp. Teutonia, Bartolomé Mitre, 1413. Montevideo.
Tip. La Industrial, Reconquista, 640. Montevideo.
La Industria Gráfica Uruguaya, Puy Sandín, 1011. Montevideo.
Tall. Gráficos Prometeo, J. C. Gómez, 1290. Montevideo.
Tall. Gráficos Goes, General Flores (Avenida), 2226. Montevideo.
Contido:
Revista societaria centrada nas actividades da entidade editora e da colectividade. A maior parte do seu contido está dedicado a informar sobre as súas actividades sociais por seccións ("Sanidade", "Beneficencia", "Educación" etc.), coa reprodución da Memoria social (listados de socios, estatísticas médicas, composición da directiva, balances económicos, descrición de actividades etc.). O resto da revista aborda diferentes temas galegos (cultura, xeografía, literatura, personaxes ilustres) e colaboracións literarias.
Observacións:
A maioría dos números analizados son extraordinarios e están dedicados ao Día da Raza, Día de Galicia, centenario do nacemento de Rosalía de Castro, inauguración do Policlínico da Casa de Galicia, pero especialmente dedicados ao aniversario fundacional da entidade.
Ilustracións:
Fotografías sociais, institucionais e de motivos galegos. Tamén aparecen debuxos de Seoane, Julio Prieto, etc.
Publicidade:
Numerosa. Anuncios comerciais, institucionais, de bancos, profesionais liberais, que aparecen agrupados nunha sección
Relacionadas:
Alma Gallega. [1ª época], 1919 (A outra etapa das dúas que tivo a publicación, voceiro da Casa de Galicia de Montevideo. E aínda existen outras cabeceiras homónimas non relacionadas con estas.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1935: n.º 1
1936: n.º 2
1937: n.º extra. 20 aniversario
1945: decembro (28 aniversario social)
1960: xaneiro
1964: febreiro
Créditos da colección:

Créditos

Textos
Carolina García Borrazás
Teresa García Domínguez
Charo Portela

Fondos
Arquivo da Emigración Galega
Arquivo Sonoro de Galicia
Consello da Cultura Galega
Fundación Penzol
Biblioteca Xeral da USC

Bases de datos
Kike Benlloch

Produción web
Manuel Gago
Miguel Alonso