Alma Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
1936-1940, e a partir de 1944: Órgano Oficial de Casa de Galicia de Montevideo
Xullo 1941: Revista de Casa de Galicia
Entidade editora:
Lugar:
Montevideo
País:
Uruguai
Época:
2ª época
Data de inicio:
1/12/1934
Data de fin:
1/10/1967
Ano de inicio:
1934
Ano de fin:
1967
Dirección:
Adolfo Pérez Bermúdez. Ano 1944; Hermenegildo Ruibal. Ano 1945; Marcelino Ramos. Ano 1948; José Silva Barros. Anos 1947, 1949, 1950;
Administración:
A. Rey Zubra. Ano 1938; L. Fotasaus. Ano 1938; Rodolfo Obregón. Ano 1941; Luciano Gascue. Anos 1945-1950;
Colaboración:
Avelino Díaz; Azorín; Curros Enríquez; Eugenio Carré Aldao; Herminia Fariña; J. Martínez García; J. Martínez Garda; José M. Barreiro; José Silva Barros; Manuel Antonio; Manuel Portela Valladares; Maximino Castiñeiras; Otero Espasandín; Radamás; Ramón Díaz Mirete; Ramón María del Valle-Inclán; Santiago B. Blanco; Castelao ; Antonio Machado ; Emilio Pita ; Indalecio Prieto ; Manuel Lustres Rivas ; Pablo Neruda ; Ramón Otero Pedrayo ; Vicente Risco ; Xavier Bóveda ;
Xefatura de redacción:
Pedro Acebedo. Ano 1936; Ramiro Cantero. Ano 1937; Manuel Domínguez Santamaría. Ano 1941; Carlos Otero. Ano 1944; Luis Luna. Anos 1938-1939;
Ilustración:
Julio Prieto; Luís Seoane ;
Redacción:
Enrique Cabal; José Martínez Garda; Luis Luna; Valentín Martínez; Jesús Canabal ; Luís Tobío Campos ;
Secretaría de dirección:
Juan Francisco Fariña. Ano 1945; Marcelino Ramos. Ano 1947; José Silva Barros. Ano 1948; E. García del Río. Ano 1950; Elías Montero. Ano 1954; Juan María Lorenzo. Ano 1955; Manuel González Noya. Ano 1960;
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán. O galego emprégase en poemas e relatos
Formato:
29 x 20 cm.
Extensión:
Moi variable, oscila entre 36 e 94 páxinas
Tiraxe:
1936: 30.000 exemplares 1947: 22.000 exemplares
Redacción:
18 de Julio (Avenida), 1473. Montevideo
Colonia, 1474. Montevideo
Imprenta:
Imp. Rosgal, Cerro Largo, 990. Montevideo.
Imp. Teutonia, Bartolomé Mitre, 1413. Montevideo.
Tip. La Industrial, Reconquista, 640. Montevideo.
La Industria Gráfica Uruguaya, Puy Sandín, 1011. Montevideo.
Tall. Gráficos Prometeo, J. C. Gómez, 1290. Montevideo.
Tall. Gráficos Goes, General Flores (Avenida), 2226. Montevideo.
Contido:
Revista societaria centrada nas actividades da entidade editora e da colectividade. A maior parte do seu contido está dedicado a informar sobre as súas actividades sociais por seccións ("Sanidade", "Beneficencia", "Educación" etc.), coa reprodución da Memoria social (listados de socios, estatísticas médicas, composición da directiva, balances económicos, descrición de actividades etc.). O resto da revista aborda diferentes temas galegos (cultura, xeografía, literatura, personaxes ilustres) e colaboracións literarias.
Observacións:
A maioría dos números analizados son extraordinarios e están dedicados ao Día da Raza, Día de Galicia, centenario do nacemento de Rosalía de Castro, inauguración do Policlínico da Casa de Galicia, pero especialmente dedicados ao aniversario fundacional da entidade.
Ilustracións:
Fotografías sociais, institucionais e de motivos galegos. Tamén aparecen debuxos de Seoane, Julio Prieto, etc.
Publicidade:
Numerosa. Anuncios comerciais, institucionais, de bancos, profesionais liberais, que aparecen agrupados nunha sección
Números consultados:
1936: n.º 2, 4
1937: n.º extraordinario (xullo)
1938: n.º 2
1939: n.º 3
1941: n.º extraordinario (xullo)
1944: n.º extraordinario (novembro)
1945: n.º extraordinarios (xullo e decembro)
1946: n.º extraordinario (xullo)
1948: n.º extraordinario (xullo)
1949: n.º extraordinario (xullo)
1950: n.º extraordinario (decembro)
1954: outubro
1955: maio
1960: xaneiro
Relacionadas:
Alma Gallega. [1ª época], 1919 (A outra etapa das dúas que tivo a publicación, voceiro da Casa de Galicia de Montevideo. E aínda existen outras cabeceiras homónimas non relacionadas con estas.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Bibliotecas Municipais da Coruña , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1935: n.º 1
1936: n.º 2
1937: n.º extra. 20 aniversario
1945: decembro (28 aniversario social)
1960: xaneiro
1964: febreiro

números