Almanaque Gallego

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

por Manuel Castro López: con la colaboración de distinguidos escritores y artistas

Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1898
Fin:
1927
Fundación
Manuel Castro López
Dirección
Manuel Castro López
Colaboración
A. Brañas
A. Carballo Tenorio
A. Noriega Varela
Alejandro Miguens Parrado
Bernardo Rodríguez
Cayetano A. Aldrey
D. Villar Grangel
E. Paz Hermo
Eduardo Vicenti
Emilio Balás
F. Rodríguez del Busto
F. Vázquez Cores
Florencio Vaamonde Lores
Francisco Dávila
Jesús Couto Fernández
José Pérez Ballesteros
José R. Carracido
Julio Dávila
Manuel A. Bares
Manuel Agromayor
Miguel Anido
Waldo A. Insua
Eduardo Pondal
Uxío Carré Aldao
Fortunato Cruces
Francisco Tettamancy
Leopoldo Basa
Manuel Castro López
Manuel Murguía
Sinatura de artigos reproducidos
Rosalía de Castro
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán, en galego aparecen algunhas colaboracións literarias
Formato:
22,5 x 16 cm.
Extensión:
Irregular, entre 100 e 190 páxinas
Prezo:
1898: 1$; provincias: 1,20$; exterior: 0,50 pesos ouro. 1909: 1,50$; interior: 2$; exterior: 1 peso ouro
Redacción:
Chacabuco, 345. Bos Aires
Perú, 321. Bos Aires
Piedras, 535. Bos Aires
Imprenta:
Imprenta y Encuadernación de El Correo Español, 25 de Mayo, 468. Bos Aires.
Talleres Gráficos Compañía General de Fosforos, Bos Aires. Arxentina.
Talleres Gráficos Cursach, Paraná, 247. Bos Aires.
Talleres Heliográficos de Ortega y Radaelli, Colón (Avenida Paseo), 1266. Bos Aires.
Talleres Heliográficos de Ortega y Radaelli, Perú, 654-676. Bos Aires.
Contido:
Esta publicación, de periodicidade anual, foi editada por Manuel Castro López coa intención de manter unha relación fluída entre as dúas Galicias, a europea e a nova, feita en América polos nosos emigrantes, converténdose nunha obra de referencia para ambas as dúas. Nela aprecen, xunto co calendario do ano seguinte, numerosos traballos eruditos de autores galegos, incluído do seu director, sobre Galicia. Destacan os artigos sobre o papel dos galegos en Arxentina, historia, literatura, música, arte, costumes populares, lingua, así como numerosas colaboracións literarias de escritores de Galicia e de emigrantes. Contén numerosas fotografías evocadoras de Galicia, retratos de personalidades galegas, gravados e reproducións artísticas.
Observacións:
A publicación interrómpese en 1927 tras a morte do seu director, Manuel Castro López. O Almanaque dese ano inclúe un índice xeral e de gravados de toda a publicación
Ilustracións:
Abundantes fotografías evocadoras de Galicia, gravados, reproducións artísticas e retratos de personalidades galegas.
Publicidade:
Moi abundante; aparecen, sobre todo, anuncios de comercios, de compañías de navegación e bancos
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
Edición facsimilar en varios tomos, dos trinta números (1898-1927)

números