Boletín de Ferrol y su comarca

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Sociedad de Instrucción y Fomento Agrícola e Industrial: Órgano oficial de la misma
Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Data de inicio:
1/2/1911
Data de fin:
1/5/1912
Ano de inicio:
1911
Ano de fin:
1912
Colaboración:
Camilo Ruso Rey; Enrique Zas; Francisco Barral; Guillermo Cedrón; J. Beltrán; J. L. Villamil; Jotabé; Juan Domínguez; Mercedes Vieito Bouza; Pablo Rodríguez; Ricardo Neira;
Periodicidade:
Mensual e bimestral
Idioma:
Castelán, con colaboracións literarias en galego
Formato:
25,5 x 18 cm
Extensión:
Variable, entre 16 e 20 páxinas
Prezo:
Gratuíta
Redacción:
A Habana. A Habana
Imprenta:
El Siglo XX, Teniente Rey, 27. A Habana.
Contido:
Publicación da Sociedade de instrución Ferrol y su comarca, que ofrece información sobre a vida interna e as actividades da mesma. Tamén contén novas de actualidade, principalmente da comarca de Ferrol, e artigos sobre a instrución e o progreso de Galicia.
Observacións:
O exemplar consultado está moi deteriorado, faltan as dúas primeiras páxinas, polo que é imposible analizar algúns apartados.
Ilustracións:
Non ten, agás as portadas dalgúns números.
Publicidade:
Localizada ao principio e ao final da revista, onde aparecen anuncios publicitarios en recadros. Aparecen avisos de carpinterías, encadernacións, compra e venda de obxectos, xastrerías, etc. Nas páxinas finais da revista anúncianse médicos especialistas.
Números consultados:
1911: n.º 8
Depósito dos fondos:
Biblioteca do Museo de Pontevedra. .