Galicia Moderna

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Semanario de intereses generales

Entidade editora:
Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Inicio:
1885
Fin:
1890
Fundación
José Novo García
Dirección
Enrique Novo
José Novo García
Colaboración
A. L. Baró
Alberto Garcia Ferreiro
Antonio de San Martín
Aurelio Fuentes Ortiz
Benito Fernández Alonso
Esperanza Roca
Gaviño
José Maria Domenech
K. Inzo
Luis Taboada
M. López Prado
Manuel Fernández González
Manuel Formoso Lamas
Maximino Fernández
Ramón Fernández Vila
Eduardo Pondal
Juan García Naveira
Manuel Lugrís
Manuel Murguía
Sinatura de artigos reproducidos
Fernando Fulgosio
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Castelán
Formato:
36,5 x 26 cm.
Extensión:
4 páxinas
Prezo:
A Habana, subscrición mensual: 1 $
Lugares de distribución:
A Habana, interior da illa, Porto Rico, Península Ibérica
Redacción:
Galiano, 34. A Habana
Imprenta:
La Universal, Amargura, 9. A Habana.
Contido:
Prensa de información xeral que aborda as novas de Galicia cunha especial preocupación polos temas culturais. Tamén aparecen diferentes artigos e colaboracións artísticas (poesía, obras teatrais). O resto da publicación recolle as actividades do Centro Gallego e doutras asociacións de emigrantes así como a situación da colectividade galega residente na Habana.
Observacións:
Publicación con dúas etapas: 1ª época: 1885-1889; 2ª época: 1890-
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Anuncios de profesionais (mestres, avogados), comerciais (restaurantes, cigarros), compañías de seguros e de navegación.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1ª Época
1885: n.º 1-35
1886: n.º 36-87
1887: n.º 88-139
1888: n.º 140-192
1889: n.º 192-201, 205, 206, 210, 211
2ª Época
1890: n.º 1-9