Nova Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista semanal para los gallegos en América
Periódico independiente: Órgano de los gallegos en la América del Sur
Semanario independiente. Para los gallegos en la América del Sur
Periódico quincenal para los gallegos en la Argentina, Uruguay y Chile
Periódico semanal de los gallegos: Decano de la prensa gallega y el más popular en América
El periódico más popular en América

Lema:
Entre outros:
Ten d´ouxeto esta revista por Galicia eique loitar y-en todo canto se poida o seu nome levantar.
O nome d-esta revista nece d'esa ebullición, qu'enriquece ê rexenera a galleguiña rexión
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1901
Fundación
Fortunato Cruces;
Dirección
Fortunato Cruces;
Corresponsalía
Jesús Couto Fernández, Galicia;
Redacción
Arturo Angueira Lapido; Benigno Teijeiro Martínez; Manuel Nóvoa Costoya; Alejandro Fernández;
Secretaría
Xan da Cañiza;
Periodicidade:
Semanal e quincenal
Idioma:
Castelán, con colaboracións literarias en galego
Formato:
36,5 x 27,5 cm N.º 511: 58 x 41 cm
Extensión:
Variable, entre 4 e 8 páxinas
Prezo:
50 centavos mensual
Lugares de distribución:
Ten axencias en Rosario, Montevideo e correspondentes noutras localidades americanas
Redacción:
Catamarca, 969. Bos Aires
General Urquiza, 1380. Bos Aires
Junín, 1638. Bos Aires
Piedras, 766. Bos Aires
Tacuarí, 191. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Prensa de información xeral dirixida aos galegos de América, que trata de pór de relevo a cultura galega a través de artigos sobre a súa lingua, literatura, costumes, historia ou música. Tamén aborda novas da actualidade de Galicia ("Novedades d-a nosa terra", "Novedades do noso chan") e informacións sobre as sociedades de emigrantes de Bos Aires ("Cousas d'Ac", "De nuestras sociedades") e do Río da Prata.
Observacións:
Entre os números 480-487 aparece como Nueva Galicia. A publicación presenta frecuentes cambios de formato, de subtítulo e de lema.
Ilustracións:
Escasas, na portada aparecen algúns gravados e estampas. Tamén recolle algunhas fotos de sociedade
Publicidade:
Localizada na última páxina: avisos comerciais, de compañías de seguros, bancos, hoteis etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1903: n.º 2, 4-22, 24
1904: n.º 26-30, 35-41, 49-51, 53, 57, 58
1905: n.º 64, 80, 81, 86-88, 90, 95, 96, 99, 100, 105, 107, 111
1906: n.º 112, 115-121, 123-125, 128-148, 151-153, 155-161
1907: n.º 164, 167-169, 171, 172, 186, 202, 206-209, 211, 212, 214, 215
1908: n.º 216-219, 221-233, 237-241, 243-245, 249, 251-255, 259, 261, 263-267
1909: n.º 268-270, 272, 274-280, 282-301, 303-309, 311-318
1910: n.º 320, 322-325, 327-339, 342-345, 348-351, 353, 354
1911: n.º 355-358, 360-364, 366, 367, 369, 370, 372-378
1912: n.º 379-393, 395, 396, 398-406
1913: n.º 407-413, 415, 416, 418-430
1914: n.º 431, 433-435, 437-444, 446, 449-452
1915: n.º 453-455, 458-477
1916: n.º 478-496, 500
1917: n.º 505-508, 510-517, 919, 922, 923
1918: n.º 924, 926, 928, 929, 931-933, 935-937, 939, 940, 942
1919: n.º 950-952, 955, 956, 959, 960, 963, 964, 966, 968-971
1920: n.º 972-977, 979, 982, 986-992, 994, 995
1921: n.º 996, 1000-1003, 1006, 1007, 1017-1020, 1022-1024
1922: n.º 1025, 1029, 1030, 1032-1034, 1038-1041
1924: n.º 1072, 1073, 1181
1928: n.º 1396-1398, 1400-1404, 1406, 1407
1929: n.º 1424, 1444, 1448, 1450
1930: n.º 1458
1931: n.º 1755
1951: n.º 1829
n. 229

Números dispoñibles

NÚM DATA RESUMO ÍNDICE
n. 229 1908
n. 230 1908
n. 231 1908
n. 232 1908
n. 233 1908
n. 237 1908
n. 238 1908
n. 239 1908
n. 240 1908
n. 241 1908
n. 243 1908
n. 244 1908
n. 245 1908
n. 249 1908
n. 251 1908
n. 252 1908
n. 253 1908
n. 254 1908
n. 255 1908
n. 259 1908
n. 261 1908
n. 263 1908
n. 264 1908
n. 265 1908
n. 266 1908
n. 267 1908
n. 268 1909
n. 269 1909
n. 270 1909
n. 272 1909
n. 274 1909
n. 275 1909
n. 276 1909
n. 277 1909
n. 278 1909
n. 279 1909
n. 280 1909
n. 282 1909
n. 283 1909
n. 284 1909
n. 285 1909
n. 286 1909
n. 287 1909
n. 288 1909
n. 289 1909
n. 290 1909
n. 291 1909
n. 292 1909
n. 293 1909
n. 294 1909
n. 295 1909
n. 296 1909
n. 297 1909
n. 298 1909
n. 299 1909
n. 300 1909