Nova Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista semanal para los gallegos en América
Periódico independiente: Órgano de los gallegos en la América del Sur
Semanario independiente. Para los gallegos en la América del Sur
Periódico quincenal para los gallegos en la Argentina, Uruguay y Chile
Periódico semanal de los gallegos: Decano de la prensa gallega y el más popular en América
El periódico más popular en América

Lema:
Entre outros:
Ten d´ouxeto esta revista por Galicia eique loitar y-en todo canto se poida o seu nome levantar.
O nome d-esta revista nece d'esa ebullición, qu'enriquece ê rexenera a galleguiña rexión
Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1901
Fundación
Fortunato Cruces
Dirección
Fortunato Cruces
Corresponsalía
Jesús Couto Fernández, Galicia
Redacción
Arturo Angueira Lapido
Benigno Teijeiro Martínez
Manuel Nóvoa Costoya
Alejandro Fernández
Secretaría
Xan da Cañiza
Periodicidade:
Semanal e quincenal
Idioma:
Castelán, con colaboracións literarias en galego
Formato:
36,5 x 27,5 cm N.º 511: 58 x 41 cm
Extensión:
Variable, entre 4 e 8 páxinas
Prezo:
50 centavos mensual
Lugares de distribución:
Ten axencias en Rosario, Montevideo e correspondentes noutras localidades americanas
Redacción:
Catamarca, 969. Bos Aires
General Urquiza, 1380. Bos Aires
Junín, 1638. Bos Aires
Piedras, 766. Bos Aires
Tacuarí, 191. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Prensa de información xeral dirixida aos galegos de América, que trata de pór de relevo a cultura galega a través de artigos sobre a súa lingua, literatura, costumes, historia ou música. Tamén aborda novas da actualidade de Galicia ("Novedades d-a nosa terra", "Novedades do noso chan") e informacións sobre as sociedades de emigrantes de Bos Aires ("Cousas d'Ac", "De nuestras sociedades") e do Río da Prata.
Observacións:
Entre os números 480-487 aparece como Nueva Galicia. A publicación presenta frecuentes cambios de formato, de subtítulo e de lema.
Ilustracións:
Escasas, na portada aparecen algúns gravados e estampas. Tamén recolle algunhas fotos de sociedade
Publicidade:
Localizada na última páxina: avisos comerciais, de compañías de seguros, bancos, hoteis etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1903: n.º 2, 4-22, 24
1904: n.º 26-30, 35-41, 49-51, 53, 57, 58
1905: n.º 64, 80, 81, 86-88, 90, 95, 96, 99, 100, 105, 107, 111
1906: n.º 112, 115-121, 123-125, 128-148, 151-153, 155-161
1907: n.º 164, 167-169, 171, 172, 186, 202, 206-209, 211, 212, 214, 215
1908: n.º 216-219, 221-233, 237-241, 243-245, 249, 251-255, 259, 261, 263-267
1909: n.º 268-270, 272, 274-280, 282-301, 303-309, 311-318
1910: n.º 320, 322-325, 327-339, 342-345, 348-351, 353, 354
1911: n.º 355-358, 360-364, 366, 367, 369, 370, 372-378
1912: n.º 379-393, 395, 396, 398-406
1913: n.º 407-413, 415, 416, 418-430
1914: n.º 431, 433-435, 437-444, 446, 449-452
1915: n.º 453-455, 458-477
1916: n.º 478-496, 500
1917: n.º 505-508, 510-517, 919, 922, 923
1918: n.º 924, 926, 928, 929, 931-933, 935-937, 939, 940, 942
1919: n.º 950-952, 955, 956, 959, 960, 963, 964, 966, 968-971
1920: n.º 972-977, 979, 982, 986-992, 994, 995
1921: n.º 996, 1000-1003, 1006, 1007, 1017-1020, 1022-1024
1922: n.º 1025, 1029, 1030, 1032-1034, 1038-1041
1924: n.º 1072, 1073, 1181
1928: n.º 1396-1398, 1400-1404, 1406, 1407
1929: n.º 1424, 1444, 1448, 1450
1930: n.º 1458
1931: n.º 1755
1951: n.º 1829

números