Terra Galega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Boletín mensual: Órgao da Xuntanza Nazonalista Galega d'Habana e paladín do honor da Raza Céltiga

Lema:
O signo d'a nazionalidade e o idioma (Fichte)
Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Inicio:
1921
Dirección
A. Rodríguez Orjales
Administración
Fuco G. Gómez
Colaboración
M. Leiras Pulpeiro
Sinesio Fraga
V. López Neira
Antonio Noriega Varela
Ramón Cabanillas
Vicente Risco
Víctor Casas Julián
Victoriano Taibo
Fotografía
Fuco Vázquez Enríquez. nº 4-5
Ilustración
Castelao. nº 4-5
Sinatura de artigos reproducidos
Manuel Curros Enríquez
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Galego
Formato:
27 x 21 cm.
Extensión:
20 páxinas
Prezo:
10 cts.
Redacción:
Obrapía, 32, altos. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Prensa política editada pola Xuntanza Nacionalista Galega da Habana, que continúa o labor iniciado por Nós. O seu obxectivo é informar das novas do movemento galeguista en Galicia e Cuba ("Movemento Nazonalista", "Camiño adiante", "O rexurdimento político de Galiza", "Novas da Causa" etc.), deixando as páxinas centrais para a poesía e outras colaboracións literarias.
Observacións:
O título da revista aparece separado por unhas táboas da Lei onde se recollen as reivindicacións nacionalistas
Ilustracións:
Non ten ilustracións, agás no n.º 4-5, que contén unha fotografía de Fuco Vázquez Enríquez e a portada do mesmo que reproduce un debuxo de Castelao.
Publicidade:
As dúas primeiras páxinas están dedicadas a un directorio profesional (onde figuran notarios, médicos, avogados) e comercial (hoteis, cafés etc.). As dúas últimas dedícanse a anuncios comerciais.
Relacionadas:
Nós. 1921 (Outra publicación de distinta cabeceira que tamén foi voceiro da entidade editora, Xuntanza Nazonalista Galega d'Habana.)