Subtítulo:
Revista do Padroado da Cultura Galega de México
Lugar:
México, D. F.
País:
México
Data de inicio:
1959
Data de fin:
1968
Ano de inicio:
1959
Ano de fin:
1968
Dirección:
José Caridad Mateos; Luís Soto Fernández; Carlos Velo ; Florencio Delgado Gurriarán ;
Dirección artística:
Administración:
Amadeo Rodríguez; Antonio Yáñez Pereiro. nº 2; Inocencio Ferrer Ovide. nº 3-4; Xermán Rañó Pérez. nº 1 ;
Distribución:
José Cardenas;
Armaxe:
A. Souto Alabarce. nº 1; Manuel Guzmán A.. nº 2-4;
Ilustración:
Gironella; J. Quesada; Ledo; Arturo Souto ; Carlos Maside ; Isaac Díaz Pardo ; Luís Seoane ;
Colaboración:
A. Rey Romalde; Ángel Huete Rodríguez; Florentino López Cuevillas; José Caridad Mateos; Luís Soto Fernández; Marcial Fernández; Sebastián Martínez Risco; Xosé Núñez Búa; Benito Varela Jácome ; Carlos Casares ; Carlos Velo ; Domingo García Sabell ; Florencio Delgado Gurriarán ; Francisco Fernández del Riego ; Leandro Carré Alvarellos ; Pedro de Llano Neira ; Ramón Cabanillas ; Ramón Otero Pedrayo ; Ramón Piñeiro ; Valentín Paz Andrade ; Xesús Alonso Montero ; Xosé Luís Méndez Ferrín ; Xosé Neira Vilas ;
Redacción:
Elixio Rodríguez; Luisa Viqueira; Walter Fugarolas; Xohán López Durá; Yolanda López; Francisco Comesaña ;
Relacións públicas:
Elixio Rodríguez;
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Galego
Formato:
33 x 23 cm
Extensión:
Variable, entre 68 e 86 páxinas
Financiamento:
Inclúe un listado de persoas e institucións que colaboraron economicamente coa revista.
Redacción:
México. América
Imprenta:
Editorial Muñoz, S.A., México, D. F.. México.
Contido:
Revista cultural de orientación galeguista, esta publicación pretende recoller nas súas páxinas "calquera idea literaria artística, filosófica, sempre que fose antifascista e non se apoiase na ditadura". Colaboraron nela importantes personalidades da Galicia interior e exterior, que abordaban a realidade galega nos seus diferentes ámbitos: cultural, político, económico e social.
Observacións:
Existe unha edición fascimilar realizada en 1989 con introdución de Margarita Ledo.
Ilustracións:
Publicación de coidado deseño, na que abundan as ilustracións, entre as que destacan as reproducións artísticas e debuxos reivindicativos de Castelao, Arturo Souto, Maside, Jaime Quesada, Gironella, Ledo, Isaac Díaz Pardo, Luís Seoane etc.
Publicidade:
Non ten
Números consultados:
1959: n.º 1
1962: n.º 2
1965: n.º 3
1968: n.º 4
Relacionadas:
Nova Galicia. 1968 (Publicacións editadas pola mesma sociedade)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Bibliotecas Municipais da Coruña , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca do Museo de Pontevedra , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1959: n.º 1
1962: n.º 2
1965: n.º 3
1968: n.º 4

números

Evocación de Noriega Varela
Salvador Lorenzana
Vieiros ; nº 1093(1949), pp. 8
| |