Subtítulo:

Revista do Padroado da Cultura Galega de México

Lugar:
México, D. F.
País:
México
Inicio:
1959
Fin:
1968
Dirección artística
Arturo Souto
Dirección
José Caridad Mateos
Carlos Velo
Florencio Delgado Gurriarán
Luís Soto Fernández
Administración
Amadeo Rodríguez
Antonio Yáñez Pereiro. nº 2
Inocencio Ferrer Ovide. nº 3-4
Xermán Rañó Pérez. nº 1
Armaxe
A. Souto Alabarce. nº 1
Manuel Guzmán A.. nº 2-4
Colaboración
A. Rey Romalde
Ángel Huete Rodríguez
José Caridad Mateos
Marcial Fernández
Benito Varela Jácome
Carlos Casares
Carlos Velo
Domingo García-Sabell
Florencio Delgado Gurriarán
Florentino López Alonso-Cuevillas
Francisco Fernández del Riego
Leandro Carré Alvarellos
Luís Soto Fernández
Pedro de Llano Neira
Ramón Cabanillas
Ramón Otero Pedrayo
Ramón Piñeiro
Sebastián Martínez-Risco
Valentín Paz-Andrade
Xesús Alonso Montero
Xosé Luís Méndez Ferrín
Xosé Neira Vilas
Xosé Núñez Búa
Distribución
José Cardenas
Ilustración
Gironella
J. Quesada
Ledo
Arturo Souto
Carlos Maside
Isaac Díaz Pardo
Luís Seoane
Redacción
Luisa Viqueira
Walter Fugarolas
Xohán López Durá
Yolanda López
Elixio Rodríguez
Francisco Comesaña
Relacións públicas
Elixio Rodríguez
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Galego
Formato:
33 x 23 cm
Extensión:
Variable, entre 68 e 86 páxinas
Financiamento:
Inclúe un listado de persoas e institucións que colaboraron economicamente coa revista.
Redacción:
México. América
Imprenta:
Editorial Muñoz, S.A., México, D. F.. México.
Contido:
Revista cultural de orientación galeguista, esta publicación pretende recoller nas súas páxinas "calquera idea literaria artística, filosófica, sempre que fose antifascista e non se apoiase na ditadura". Colaboraron nela importantes personalidades da Galicia interior e exterior, que abordaban a realidade galega nos seus diferentes ámbitos: cultural, político, económico e social.
Observacións:
Existe unha edición fascimilar realizada en 1989 con introdución de Margarita Ledo.
Ilustracións:
Publicación de coidado deseño, na que abundan as ilustracións, entre as que destacan as reproducións artísticas e debuxos reivindicativos de Castelao, Arturo Souto, Maside, Jaime Quesada, Gironella, Ledo, Isaac Díaz Pardo, Luís Seoane etc.
Publicidade:
Non ten
Relacionadas:
Nova Galicia. 1968 (Publicacións editadas pola mesma sociedade)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1959: n.º 1
1962: n.º 2
1965: n.º 3
1968: n.º 4