Galicia Nueva

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Semanario Popular de la Colectividad Gallega en el Uruguay

Lugar:
Montevideo
País:
Uruguai
Inicio:
1931
Fin:
1931
Fundación
A. San Román
José Silva Barros
Administración
A. San Román
Colaboración
Avelino Rodríguez Elías
Fernando López Martín
José Ramón Moure
Lisardo R. Barreiro
Luis de Zulueta
Ramón Otero Pedrayo
Rosa Arciniega
Ilustración
R. de Torres
Xefatura de redacción
Eduardo García del Río
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Castelán, con colaboracións literarias en galego
Formato:
50 x 34,5 cm.
Extensión:
4 páxinas
Redacción:
Cerro Largo, 1317. Montevideo
Imprenta:
Montevideo. Montevideo.
Contido:
Prensa de información xeral que presta unha especial atención á actualidade de Galicia, aparecendo as noticias agrupadas por vilas e comarcas. Tamén analiza a súa situación política en seccións como "Comentos Semanales" ou "Colaboradores de Galicia" e informa da cultura, arte e literatura galegas. Outros apartados da publicación están dedicados a describir os diversos actos sociais acaecidos na colectividade emigrada.
Ilustracións:
Fotografías de sociedade, de persoeiros, de esceas costumistas. Tamén aparecen reproducións artísticas, gravados e fotografía dun cadro de R. de Torres.
Publicidade:
Na primera páxina aparece unha guía comercial de profesionais de sectores como a alimentación, a saúde ou o téxtil. Nas páxinas interiores inclúense anuncios, nun maior formato, de bancos, tabacos, alimentación etc.