El Heraldo Gallego

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano de las colectividades Gallegas en el Plata
1921: Semanario independiente y de información regional

Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Inicio:
1908
Dirección
Julio de la Cuesta
Colaboración
A. Caamaño Bournacell
A. Pérez Lugín
A. Rey Soto
Avelino Rodríguez Elías
F. Salgado
Galo Salinas
Isaac de Montenegro
José Abello
Manuel Linares Rivas
Miguel Revestido
Ricardo Valcarce
Rogelio Rivero
Rogelio Rodríguez Díaz
Antón Villar Ponte
Antonio Noriega Varela
Basilio Álvarez Rodríguez
Constantino Sánchez Mosquera
Fortunato Cruces
Julio Sigüenza
Manuel Murguía
Periodicidade:
Semanal (aparece os domingos)
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán; o galego está limitado a colaboracións literarias
Formato:
55 x 37 cm.
Extensión:
Xeralmente 8 páxinas, pero os números especiais chegan a 28 páxinas
Prezo:
Mensual: 0,50$
Redacción:
San José, 236. Bos Aires
Imprenta:
Imprenta La Iberia, San José, 236. Bos Aires.
Contido:
Publicación de información xeral que difunde a actualidade e as novas de Galicia que ocupan a metade do xornal ("Galicia al día", "Noticias de Galicia" ou "Noticias de la Región"). Tamén informa da situación da colectividade emigrada no Río da Prata ("De nuestra agencia en Montevideo", "Páginas Uruguayas", "Noticias de Rosario", "Desde Bahía Blanca" etc.), recollendo principalmente as actividades das sociedades. Así mesmo inclúe colaboracións literarias, aparecidas principalmente na sección "Páxina enxebre", e artigos sobre Galicia e a súa cultura, que se incrementan con motivo das edicións extraordinarias do Día de Galicia.
Ilustracións:
Nos números ordinarios aparecen escasas ilustracións (algún retrato en portada). Pero nas edicións especiais increméntanse, aparecendo fotografías evocadoras de Galicia e sociais, debuxos e viñetas etc.
Publicidade:
Escasas, agás nos números especiais que presentan gran cantidade de anuncios. Destacan os de carácter comercial (almacéns, bares, cafeterías, hoteis e restaurantes), compañías de navegación, seguros, bancos, profesionais, actos de sociedades etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1921: n.º 345
1925: n.º 589-635
1926: n.º 640-690
1927: n.º 691-739
1928: n.º 740-771, 773-792
1932: n.º 1147