Mundo Gallego

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Revista de Galicia en América
Lugar:
Bos Aires
País:
Arxentina
Data de inicio:
1/10/1951
Data de fin:
1952
Ano de inicio:
1951
Ano de fin:
1952
Dirección:
Eliseo Alonso Rodríguez;
Ilustración:
Castro Gil; Maza; Carlos Maside ; Isaac Díaz Pardo ;
Colaboración:
Braulio Díaz Sal; Eduardo del Río; Fermín Bouza Brey; Francisco Camba; J. Conde; Javier Costa Clavell; Julia Scappino Moreno; Pedro Díaz; Ramón González Alegre; Teodoro Campos; Ánxel Fole ; Eduardo Blanco Amor ; Francisco Fernández del Riego ; Luz Pozo Garza ; Pura Vázquez Iglesias ; Ramón Otero Pedrayo ; Valentín Paz Andrade ; Victoriano García Martí ; Xavier Pousa ;
Periodicidade:
Trimestral
Idioma:
Castelán
Formato:
28,5 x 20 cm
Extensión:
Irregular, entre 32 e 52 páxinas
Prezo:
3 $
Redacción:
Moreno, 558. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Revista cultural que trata de "exaltar aquellas manifestaciones que tengan vigencia dentro de la esfera de nuestra cultura. Partiendo de este criterio, admitiremos los trabajos de nuestros colaboradores, siempre que al llegar a la redacción de esta revista converjan en un sólo interés: Galicia". Conta con importantes colaboradores que a través de diferentes artigos abordan aspectos da cultura galega e informan sobre a actualidade cultural galega e da colectividade emigrada. Contén diversas colaboracións literarias de destacados persoeiros. Entre as seccións destacan: "Papel y Tinta", "Pincel Gallego", "Pantalla y Telón", "Artistas de cine gallego", "Balcón de Malhumorados" etc.
Ilustracións:
A portada da revista aparece ilustrada cunha fotografía evocadora de Galicia, tamén reproducen unha estampa de Castro Gil e cadros de Maside, Díaz Pardo etc. e debuxos de Maza. No interior da publicación inclúen fotografías con motivos galegos, retratos e debuxos
Publicidade:
Escasa e dedicada a axencias de viaxes (Axencia Ibero- Arxentina ) e de carácter comercial (téxtil, hoteis, restaurantes, ópticas)
Números consultados:
1951: n.º 1
1952: n.º 2-4
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Bibliotecas Municipais da Coruña , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca do Museo de Pontevedra , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1951: n.º 1
1952: n.º 2-4

números

Nuevos versos y canciones
Salvador Lorenzana
Mundo Gallego ; nº 1139(1951), pp. 7
| |
A poesía de Pura Vázquez
Salvador Lorenzana
Mundo Gallego ; nº 1176(1952), pp. 8
| |