Subtítulo:
Revista del Centro Gallego de Caracas
Entidade editora:
Lugar:
Caracas
País:
Venezuela
Data de inicio:
25/7/1952
Data de fin:
8/1954
Ano de inicio:
1952
Ano de fin:
1954
Dirección:
Antonio Somoza Outeiral;
Administración:
José M. Mosquera Manso;
Redacción:
Carlos Herrero Alonso; Silvio Santiago García;
Sinatura de artigos reproducidos:
Antón Alonso Ríos; Eduardo Blanco Amor ; Ramón Lugrís ;
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
32 x 23,5 cm.
Extensión:
Variable ente 19 e 27 páxinas
Redacción:
Este, 8168 El Conde. Caracas
Imprenta:
Caracas. Venezuela.
Contido:
Publicación societaria que presta especial atención ás colaboracións literarias de destacados autores residentes dentro e fóra de Galicia. Voceira do pensar e do sentir dos membros da institución, tiña un claro ideario galeguista. Tamén contaba con información sobre as actividades culturais e deportivas que se desenvolvían na entidade. Pódese citar aquí a Sección “Treinta días de vida gallega”, escrita por Salvador Lorenzana (pseudónimo de Francisco Fernández del Riego).
Ilustracións:
Fotografías de persoeiros galegos e de socios e actividades societarias, así como dos directivos. Así mesmo aparecen debuxos e viñetas de Castelao.
Publicidade:
Anuncios de carácter comercial, de artigos de construción, produtos de consumo, compañías de seguros etc.
Números consultados:
1952: n.º 1, 3
1953: n.º 8
1954: n.º 9
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca do Museo de Pontevedra , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1952: n.º 1-4
1953: n.º 5-8
1954: n.º 9, 10

números

Ronsel. Consideraciones en Torno a Nuestro Teatro
Salvador de Lorenzana
Galicia ; nº 436(1949), pp. 21
| |
Ronsel. Nuestra vieja habla
Salvador Lorenzana
Galicia ; nº 466(1952), pp. 27
| |
Galicia cada sesenta días (enero, febrero)
Salvador Lorenzana
Galicia ; nº 488(1956), pp. 7
| |
Rosalía Murguía
F. F. del R.
Galicia ; nº 505(1959), pp. 21
| |
Noticiario Gallego
Salvador Lorenzana
Galicia ; nº 520(1961), pp. 22
| |
Galicia cada sesenta días
Salvador Lorenzana
Galicia ; nº 552(1966), pp. 35
| |
Lugo: paisaje de historia
Salvador Lorenzana
Galicia ; nº 13(1954), pp. 36
| |