Subtítulo:

Revista del Centro Gallego de Caracas

Entidade editora:
Lugar:
Caracas
País:
Venezuela
Inicio:
1952
Fin:
1954
Dirección
Antonio Somoza Outeiral
Administración
José M. Mosquera Manso
Colaboración
Francisco Fernández del Riego
Francisco Luís Bernárdez
Redacción
Carlos Herrero Alonso
Silvio Santiago García
Sinatura de artigos reproducidos
Antón Alonso Ríos
Eduardo Blanco Amor
Ramón Lugrís
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
32 x 23,5 cm.
Extensión:
Variable ente 19 e 27 páxinas
Redacción:
Este, 8168 El Conde. Caracas
Imprenta:
Caracas. Venezuela.
Contido:
Publicación societaria que presta especial atención ás colaboracións literarias de destacados autores residentes dentro e fóra de Galicia. Voceira do pensar e do sentir dos membros da institución, tiña un claro ideario galeguista. Tamén contaba con información sobre as actividades culturais e deportivas que se desenvolvían na entidade. Pódese citar aquí a Sección “Treinta días de vida gallega”, escrita por Salvador Lorenzana (pseudónimo de Francisco Fernández del Riego).
Ilustracións:
Fotografías de persoeiros galegos e de socios e actividades societarias, así como dos directivos. Así mesmo aparecen debuxos e viñetas de Castelao.
Publicidade:
Anuncios de carácter comercial, de artigos de construción, produtos de consumo, compañías de seguros etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1952: n.º 1-4
1953: n.º 5-8
1954: n.º 9, 10
Créditos da colección:

Créditos

Textos
Carolina García Borrazás
Teresa García Domínguez
Charo Portela

Fondos
Arquivo da Emigración Galega
Arquivo Sonoro de Galicia
Consello da Cultura Galega
Fundación Penzol
Biblioteca Xeral da USC

Bases de datos
Kike Benlloch

Produción web
Manuel Gago
Miguel Alonso