Subtítulo:

A Revista dos galegos en Venezuela: Revista mensual galaico-venezolana

Entidade editora:
Lugar:
Caracas
País:
Venezuela
Inicio:
1985
Dirección
Enrique Aguilar
Corresponsalía
Roberto-Luis Moskowich
Redacción
Alejandro Romero
M. Carmen Fernández
Paulino Núñez
Víctor García
Colaboración
Farruco Sexto
J. Manuel Aldemira
Joao da Costa
Rodrigo López
Xosé Sexto
Felipe Senén
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán. O editorial do n.º 0 está escrito en galego
Formato:
21,5 x 27,5 cm.
Extensión:
Variable, entre 85 e 110 páxinas
Prezo:
10 bolívares
Lugares de distribución:
Venezuela e Galicia
Redacción:
Las Palmas (Avenida) Edif. Este, 1º C. Caracas
Imprenta:
Litografía del Pozo, Caracas. Venezuela.
Contido:
A revista trata de achegar a realidade de Galicia aos emigrantes de América, a través de entrevistas, reproducións de noticias doutros xornais e seccións como "Cousas Galegas" ou "Que hai de novo en Galicia". Contén tamén informacións de interese para os lectores, como noticias de Venezuela e do mundo ("Actualidade venezolana" e "El mundo en gotas"), e unha descrición das actividades das asociacións de emigrantes ("Escolma social").
Ilustracións:
Fotografías dos persoeiros aos que fan alusión os artigos, actos societarios e de actividades recreativas e deportivas. Entre os debuxos hai un apartado dedicado a "Mafalda en galego". Na revista inclúese un póster central sobre un acontecemento ou paixase galega.
Publicidade:
Anuncios de bancos, restaurantes, tecidos e de empresas diversas como moblerías, ferrerías artísticas, negocios de confección etc.