Subtítulo:

A Revista dos galegos en Venezuela: Revista mensual galaico-venezolana

Entidade editora:
Lugar:
Caracas
País:
Venezuela
Inicio:
1985
Dirección
Enrique Aguilar
Redacción
Alejandro Romero
M. Carmen Fernández
Paulino Núñez
Víctor García
Colaboración
Farruco Sexto
J. Manuel Aldemira
Joao da Costa
Rodrigo López
Xosé Sexto
Felipe Senén
Corresponsalía
Roberto-Luis Moskowich
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán. O editorial do n.º 0 está escrito en galego
Formato:
21,5 x 27,5 cm.
Extensión:
Variable, entre 85 e 110 páxinas
Prezo:
10 bolívares
Lugares de distribución:
Venezuela e Galicia
Redacción:
Las Palmas (Avenida) Edif. Este, 1º C. Caracas
Imprenta:
Litografía del Pozo, Caracas. Venezuela.
Contido:
A revista trata de achegar a realidade de Galicia aos emigrantes de América, a través de entrevistas, reproducións de noticias doutros xornais e seccións como "Cousas Galegas" ou "Que hai de novo en Galicia". Contén tamén informacións de interese para os lectores, como noticias de Venezuela e do mundo ("Actualidade venezolana" e "El mundo en gotas"), e unha descrición das actividades das asociacións de emigrantes ("Escolma social").
Ilustracións:
Fotografías dos persoeiros aos que fan alusión os artigos, actos societarios e de actividades recreativas e deportivas. Entre os debuxos hai un apartado dedicado a "Mafalda en galego". Na revista inclúese un póster central sobre un acontecemento ou paixase galega.
Publicidade:
Anuncios de bancos, restaurantes, tecidos e de empresas diversas como moblerías, ferrerías artísticas, negocios de confección etc.