A Voz da Lareira

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Voceiro da Casa de Galicia

Entidade editora:
Lugar:
París
País:
Francia
Inicio:
1984
Coordinación
A. G. Fontán
Ilustración
Quesada
Castelao
Colaboración
A. G. Fontán
Agustín Barbazán
Antonio Pérez Alonso
Antonio Rodríguez
Ánxeles Pernas
Celso Carnero
Celso Ferreira
César López Nuevo
Eliseo Fuentes
Galo Vaca-Acebedo
José Ángel Valente
Loli Rial
Lucía Caamaño
Luis Moskowich
Luis Ríos Dopazo
M. Picallo
Manuel López González
María Rosamante
O Pelouro
O Troupele
O Xeixo
Pedro Álvarez
Ramón Garrido
Roberto
Santiago Portela
Vicente Alonso
Xosé Manuel Ramos
Antonio Domínguez Rey
María Díaz Vidal
Deseño gráfico
Rafael Rodríguez
Idioma:
Bilingüe, con predominio do galego (80%). O n.º 3 está integramente en galego. O n.º 4 xustifica no editorial que desde ese número haberá unha sección en español, polas demandas dos lectores e para chegar a máis xente, pero o 99% está en galego
Formato:
29,5 x 21 cm.
Extensión:
Irregular, entre 8 (dos primeiros números) e 28 páxinas
Contido:
Revista societaria que ten como obxectivo informar de temas de interese galego aos emigrantes en París. Unha parte importante da publicación está dedicada a temas referidos a Galicia, á súa cultura, historia, lingua etc., asumindo un compromiso cultural e político. Tamén analiza a situación da emigración; cómpre resaltar a información específica ofrecida aos traballadores galegos sobre seguridade social, pensións e xubilacións en España e en Francia. No resto da publicación descríbense as actividades da asociación. Inclúe tamén páxinas de pasatempos e de carácter humorístico.
Observacións:
No n.º 4 hai un cambio de título pasando a denominarse A Lareira: Voceiro da Casa de Galicia: Asociación Cultural
Ilustracións:
Fotografías societarias (actividades artísticas e deportivas do Centro), de actos sociais relevantes en Galicia e de personalidades destacadas. Aparecen viñetas (Quesada, Castelao, etc.) e debuxos ilustrativos de Galicia.
Publicidade:
Escasos anuncios intercalados entre os artigos. Maioritariamente trátase de avisos comerciais (restaurantes, salóns de peiteado, tabaco etc.), de bancos e de transporte.
Relacionadas:
Lareira, A. 1985 (Outro voceiro da Casa de Galicia de París, que cambia de cabeceira en 1985.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1984: n.º 2, 3