Boletín Informativo

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Montevideo
País:
Uruguai
Data de inicio:
30/11/1984
Ano de inicio:
[1985]
Periodicidade:
Bimestral
Idioma:
Castelán
Formato:
24 x 15 cm
Extensión:
4
Redacción:
Julio César, 1431
Imprenta:
Montevideo
Contido:
Publicación de Sociedade que serve como medio de intercomunicación entre os socios do Centro. A maior parte dos seus contidos fan referencia á información interna: noticias sociais, programas de actividades, asembleas, acordos da Xunta directiva, resultados dos campionatos de bolos, etc.
Ilustracións:
Unicamente se reproduce o escudo da Sociedade na portada
Publicidade:
Moi escasa. Aparecen anuncios de axencias de viaxe e de profesionais
Números consultados:
1985: xaneiro-febreiro
Referencias bibliográficas:
BLANCO CAMPAÑA, X. L. (1996): Radio e prensa na Galicia Exterior, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, p. 149
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1985: xaneiro-febreiro