Unión Hijos de Morgadanes

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Periódico bimensual
Lugar:
Montevideo
País:
Uruguai
Data de inicio:
1/7/1989
Data de fin:
1/12/1989
Ano de inicio:
1989
Ano de fin:
1989
Comisión de prensa:
Cr. Julián Alonso Couto; Estela Olaondo; IIsidro A. Záccara;
Xefatura de redacción:
Isidro A. Záccara;
Colaboración:
Daniel Rodríguez; Domingo González; Joaquín Pérez;
Periodicidade:
Bimestral
Idioma:
Castelán
Formato:
29,5 x 20,5 cm.
Extensión:
12 páxinas
Redacción:
Montevideo. Montevideo
Imprenta:
Imprenta Signos, Montevideo. Montevideo.
Contido:
Publicación societaria da que só saíron 3 números. Informa do labor societario da entidade editora, con noticias de Galicia e da súa comarca. Tamén inclúe algúns artigos sobre a emigración galega, descricións xeográficas etc.
Ilustracións:
Abundantes, fotografias de actos e retratos sociais
Publicidade:
Equilibrada, aparecen anuncios de establecementos comerciais
Números consultados:
1989: n.º 2, 3