Bergantiños

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Publicación Oficial del Centro Bergantiños de Montevideo-Uruguay
Revista Oficial del C. S. y Cultural Bergantiños de Montevideo-Uruguay

Lugar:
Montevideo
País:
Uruguai
Inicio:
1982
Dirección
Toni de Seárez
Responsabilidade
Walter Pena Mañana
Ilustración
Manuel Monteagudo Romero
Redacción
Antonio García de Seárez
Ignacio Martínez
José R. Fernández Seivane
Miguel Vázquez Soliño
Manuel Suárez Suárez
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán. Inclúe citas de intelectuais a prol do galego
Formato:
29 x 20 cm.
Extensión:
Irregular, entre 44 e 52 páxinas
Redacción:
Millán, 4193. Montevideo
Imprenta:
Impresora Color S.R.L., Montevideo. Montevideo.
Intergraf, S.A., Montevideo. Montevideo.
Contido:
Publicación societaria que destina unha parte importante dos seus contidos a informar dos fins, historia e actividades da institución editora da revista ("Historia de una ilusión", notas biográficas, visitas e saúdos de personalidades, doazóns, festas ou excursións). O resto da publicación son artigos evocadores de Galicia e da comarca de Bergantiños, con referencias á cultura ("Figuras ilustres de Bergantiños"), á xeografía ("El paisaje de Bergantiños", "Así es nuestra tierra", "Estampas da terra"), aos costumes ("Domingo de feira", "As nosas cousas: Na feira de Rebordelos") etc.
Ilustracións:
Numerosas, principalmente fotografías de actos sociais da comarca de Bergantiños e de motivos tradicionais galegos.
Publicidade:
Moi abundante, practicamente a metade da revista está ocupada por anuncios que son moi diversos: comercios, grandes compañías como Iberia, avisos institucionais etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1982: n.º 1