Subtítulo:
Periódico galego: Órgano da Irmandade Galeguista do Uruguai
Lugar:
Montevideo
País:
Uruguai
Época:
1ª época
Data de inicio:
1/10/1934
Data de fin:
1/1/1936
Ano de inicio:
1934
Ano de fin:
1936
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Galego
Formato:
40 x 29,5 cm.
Extensión:
4 páxinas
Redacción:
Piedras, 411. Montevideo
Imprenta:
Imprenta Rosgal, Cerro Largo, 990. Montevideo.
Contido:
Publicación política de orientación nacionalista editada pola Irmandade Galeguista do Uruguai, para divulgar e defender os seus postulados políticos. Reproduce artigos dos principais líderes do Partido Galeguista e doutros persoeiros, dentro dunha clara ortodoxia nacionalista (a economía galega de Bóveda, reivindicación de figuras senlleiras como Pondal ou Pardo de Cela, defensa da escola galega, reprodución de colaboracións literarias etc.). Na columna satírica "Fuchicadas" denuncia a situación política española. Outros artigos fan referencia ás actividades desenvolvidas pola Irmandade: conferencias, visitantes, notas biográficas etc.
Observacións:
A maior parte dos artigos están sen asinar, só aparecen os nomes de personalidades galegas destacadas
Ilustracións:
Moi escasas. Aparece algún retrato como o de Pondal, a quen está dedicado o número 3.
Publicidade:
Moi escasa. Destaca o anuncio do Café Tupinamba, pero tamén aparecen outros establecementos comerciais, produtos de consumo, festivais etc.
Números consultados:
1934: n.º 2
Relacionadas:
Irmandino, O. [2ª época], 1958 (Voceiro da mesma entidade editado noutra época)
Depósito dos fondos:
Biblioteca do Museo de Pontevedra , Biblioteca da Real Academia Galega. .

números