Ecos da Terra

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano Oficial de Casa de Galicia

Entidade editora:
Lugar:
Montevideo
País:
Uruguai
Inicio:
1981
Dirección
Alfonso Leal. Ata nº 5
José Caramés Castro. nº 11-12, 15
Hector Souto López. nº 14, 18
José María Barbeito. nº 6-8
Antonio Paleo Fernández. nº 9
Gerardo Alvarez. nº 10
Administración
Ismael Martínez
Colaboración
Antonio Lorenzo Faraldo
Antonio Paleo
B. Mederos
Eduardo Díaz Vidal
Graciela Fernández
Humberto May Sóñora
J. M. Pazos Pereira
Jorge Luis Elizalde
Manuel Albo
Manuel Suárez Costa
Miguel Vázquez Valiño
Vicente Campo Díaz
Walter Pérez Soto
Xosé María Monterroso Devesa
Carlos Guerrero
Manuel Meilán Martínez
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
26 x 19 cm.
Extensión:
Moi variable, entre 50 e 120 páxinas
Redacción:
18 de Julio (Avenida), 1471 B. Montevideo
Imprenta:
Artes Gráficas, Rivadavia, 2045. Montevideo.
Imprenta de Casa de Galicia, Montevideo. Montevideo.
Imprenta Rosgal, Montevideo. Montevideo.
Contido:
Publicación societaria, editada pola Comisión de instrución e cultura de Casa de Galicia, que pretende desempeñar un papel cultural, ademais de ser o boletín informativo da Casa de Galicia. A maior parte dos seus contidos versan sobre Galicia e a presenza dos galegos no Uruguai (actualidade, literatura, historia, notas biográficas, situación da cultura, lingua etc.). Tamén dá conta das actividades da institución e da súa historia, conferencias pronunciadas, cursos, actividades científicas etc.
Ilustracións:
Abundantes. Aparecen fotografías sociais, evocadoras de Galicia, personalidades galegas etc.
Publicidade:
Abundante, establecementos comerciais, axencias de viaxes, bancos etc.
Relacionadas:
Eco de Galicia, El. 1925 (Voceiro da mesma entidade editado noutra época)
Eco de Galicia. 1941 (Voceiro da mesma entidade editado noutra época)
Boletín, El. 1995 (Publicacións editadas conxuntamente pola mesma entidade)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1981: n.º 2
1982: n.º 3-5
1983: n.º 6-8
1984: n.º 9
1986: n.º 10
1987: n.º 11
1988: n.º 12
1989: n.º 13
1990: n.º 14
1991: n.º 15
1992: n.º 16
1994: n.º 17
1995: n.º 18
1997: n.º 20
2005: n.º 22