Galicia [Montevideo 1929-30]

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Cultura Gallega - Información - Noticias

Entidade editora:
Lugar:
Montevideo
País:
Uruguai
Inicio:
1929
Fin:
1930
Dirección
Julio Sigüenza
Colaboración
Francisco Herrera Garrido.
Francisco Villaespesa
José Díaz Fernández
José P. Benavides
Juan Luis
Melchor Méndez Magariños
Menéndez Pidal
Pruydencio
Castelao
Antón Villar Ponte
Eugenio Montes
Jesús Bal y Gay
José Rubinos
Julio Camba
Marcelo Macías
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán
Formato:
28 x 18,5 cm.
Extensión:
16 páxinas. A partir do n.º 163: oscila entre 18 e 24 páxinas
Prezo:
Gratuíta para os socios
Redacción:
San José, 870. Montevideo
Imprenta:
Montevideo. Montevideo.
Contido:
Publicación oficial do Centro Gallego de Montevideo, que aparece baixo outro título.
Ilustracións:
Numerosos debuxos e reproducións
Publicidade:
Abundante, dúas páxinas ao comezo e ao final de cada número.
Relacionadas:
Centro Gallego. [1ª época], 1917 (Publicacións editadas pola mesma sociedade en distintas épocas)
Revista del Centro Gallego. [2ª época], 1925 (Publicacións editadas pola mesma sociedade en distintas épocas)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1929: n.º 151 (extraordinario, 50 aniversario)