Subtítulo:
Órgano Oficial de Prensa do Patronato da Cultura Galega: Publicación trimestral interna
Lugar:
Montevideo
País:
Uruguai
Época:
2ª época
Data de inicio:
1/7/1984
Ano de inicio:
1984
Dirección:
Manuel Suárez Suárez. Ata nº 8; Manuel Canabal Fuentes. nº 16-17; Manuel Meilán. nº 9-15 ;
Corresponsalía:
Xosé María Lema Suárez; Xosé María Monterroso Devesa; Yolanda Díaz Gallego; Fernando Pereira Caamaño ;
Ilustración:
Colaboración:
Carlos Busto Cousillas; Ignacio Martínez Rodríguez; M. Luz Álvarez; Pilar Pousa; Rosario Losada; Silvia Brandón; Toni de Seárez; Xosé Mariño; Yolanda Díaz Gallego; Fernando Pereira Caamaño ;
Periodicidade:
Trimestral, con irregularidades
Idioma:
Galego
Formato:
27 x 20 cm.
Extensión:
Variable, entre 8 e 20 páxinas
Redacción:
Rio Branco, 1443. Montevideo
Imprenta:
El Diario Español, Montevideo. Montevideo.
Contido:
Segunda etapa desta revista, novamente editada polo Patronato da Cultura Galega. Continúa o mesmo esquema da primeira, informando das actividades societarias e achegándonos á realidade galega e á súa cultura, con artigos sobre a historia, a xeografía, a lingua, a actualidade, colaboracións literarias etc.
Ilustracións:
Na portada hai un debuxo de Castelao. Tamén aparecen algunhas fotografías dos acontecementos da sociedade.
Publicidade:
Moi escasa, só aparece un anuncio da audición Sempre en Galicia.
Números consultados:
1984: n.º 1, 2
1985: n.º 4-6
1986: n.º 8-10
1987: n.º 11, 12
1988: n.º 14, 15
1989: n.º 16, 17
1992
1993: febreiro
1997: maio
1998: febreiro, novembro
1999: xullo
2000: xuño
2001: marzo
Relacionadas:
Guieiro. [1ª época], 1965 (A outra das dúas etapas que tivo a publicación editada polo Patronato da Cultura Galega de Montevideo.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1984: n.º 1, 2
1985: n.º 4-6
1986: n.º 9, 10
1987: n.º 11-13
1988: n.º 14-15
1989: n.º 16-17
1992
1993: febreiro
1997: maio
1998: febreiro, novembro
1999: xullo
2000: xuño
2001: marzo, decembro
2002: novembro
2004: outubro
2005: maio, novembro
2006: n.º 1, 2
2007: n.º 1, 2
2008: n.º 1, 2
2009: n.º 1