Subtítulo:

Órgano del Comité Autonomista Gallego de Montevideo

Lugar:
Montevideo
País:
Uruguai
Inicio:
1934
Fin:
1935
Dirección
Constantino Sánchez Mosquera
Administración
José Barrera
Colaboración
Antonio Abelardo Rey
C. Santiso Girón
Honorato Dorado
J. Iglesias Rivadulla
J. Sal Lence
Narciso Correa
Pedro Campos Couceiro
Raimundo Vidal Pazos
Victorio
Xaime Vidal Rei
Antón Villar Ponte
Constantino Sánchez Mosquera
Félix Domingo Estrada
Gonzalo López Abente
Ramón Otero Pedrayo
Victoriano García Martí
Periodicidade:
Quincenal, con algunhas irregularidades
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
38 x 28 cm.
Extensión:
Variable, entre 12 e 24 páxinas
Redacción:
Soriano, 1606. Montevideo
Imprenta:
Montevideo. Montevideo.
Contido:
Publicación política, na que se informa da actualidade española, adoptando unha postura conservadora e crítica coa liña do Partido Galeguista. Aparecen numerosos artigos de carácter cultural e de orientación nacionalista, que se complementan con informacións das actividades do propio Comité e doutras sociedades no Río da Prata.
Ilustracións:
Fotografías de personalidades, paisaxes de Galicia que complementan os artigos.
Publicidade:
Localizada principalmente nas páxinas finais, destacan os anuncios do café Tupi Namba.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1934: n.º 1-11
1935: n.º 12