Subtítulo:
Órgano del Comité Autonomista Gallego de Montevideo
Lugar:
Montevideo
País:
Uruguai
Data de inicio:
29/4/1934
Data de fin:
1/2/1935
Ano de inicio:
1934
Ano de fin:
1935
Dirección:
Constantino Sánchez Mosquera;
Administración:
José Barrera;
Colaboración:
Antonio Abelardo Rey; C. Santiso Girón; Constantino Sánchez Mosquera; Félix Estrada Catoira; Honorato Dorado; J. Iglesias Rivadulla; J. Sal Lence; Narciso Correa; Pedro Campos Couceiro; Raimundo Vidal Pazos; Victorio; Xaime Vidal Rei; Antón Vilar Ponte ; Gonzalo López Abente ; Ramón Otero Pedrayo ; Victoriano García Martí ;
Periodicidade:
Quincenal, con algunhas irregularidades
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
38 x 28 cm.
Extensión:
Variable, entre 12 e 24 páxinas
Redacción:
Soriano, 1606. Montevideo
Imprenta:
Montevideo. Montevideo.
Contido:
Publicación política, na que se informa da actualidade española, adoptando unha postura conservadora e crítica coa liña do Partido Galeguista. Aparecen numerosos artigos de carácter cultural e de orientación nacionalista, que se complementan con informacións das actividades do propio Comité e doutras sociedades no Río da Prata.
Ilustracións:
Fotografías de personalidades, paisaxes de Galicia que complementan os artigos.
Publicidade:
Localizada principalmente nas páxinas finais, destacan os anuncios do café Tupi Namba.
Números consultados:
1934: n.º 2, 3, 6, 9-11
1935: n.º 12
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca do Museo de Pontevedra , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1934: n.º 1-11
1935: n.º 12