Centro Gallego

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Órgano de la Colectividad Gallega en Uruguay
A partir do n.º 144: Publicación mensual ilustrada
Entidade editora:
Lugar:
Montevideo
País:
Uruguai
Época:
1ª época
Data de inicio:
12/10/1917
Data de fin:
1925
Ano de inicio:
1917
Ano de fin:
1925
Dirección:
Julio Sigüenza. nº 164-166 ;
Colaboración:
Ángel Aller; Augusto Barcia; Constantino Sánchez Mosquera; Elisa Santiago de Martínez; F. Fernández Armesto; F. Salgado; Francisco Grandmontagne; J. Bal y Gay; José M. Salavarría; José Montes Alonso; Leandro Pita Romero; Luis Bello; Manuel Souto Vilas; Ramón Fernández Mato; Tomás Borrás; Wenceslao Fernández Flórez; Castelao ; Álvaro de las Casas ; Antón Vilar Ponte ; Leopoldo Basa ; Manuel Lustres Rivas ; Ramón Otero Pedrayo ; Roberto Blanco Torres ; Valentín Paz Andrade ;
Periodicidade:
Ata o n.º 25: quincenal. A partir do n.º 26: mensual, con algunhas irregularidades
Idioma:
Castelán, con algunha colaboración en galego
Formato:
Ata o n.º 13: 38 x 27 cm. N.º 14-143: 27,5 x 19 cm. A partir do n.º 144: 27 x 18,5 cm. N.º 151-163: 27 x 18,5 cm. A partir do n.º 164: 32,5 x 23,5 cm.
Extensión:
Ata o n.º 13: 12 páxinas; dos n.º 14-103: 24 páxinas, agás algún número extraordinario; dos n.º 104-163: 32 páxinas, agás algún número extraordinario; a partir do n.º 164: oscila entre 18 e 24 páxinas
Redacción:
San José, 870. Montevideo
Imprenta:
Editorial Apolo, Maldonado, 1037. Montevideo.
La Buena Prensa, Candarela, 1469. Montevideo.
Talleres Gráficos El Demócrata, Egido, 1333. Montevideo.
Contido:
Publicación editada polo Centro Gallego, que vai sufrir varias modificacións no seu título e formato, aínda que os seus contidos son similares ao longo de todo o período da edición. Un primeiro grupo de noticias está constituído polas información sobre o funcionamento interno da sociedade (notas e vida social, ciclos de conferencias, actividades etc.). Tamén inclúe novas sobre a actualidade española e galega nas seccións: "Noticias de España", "Noticias de Galicia", "Crónica de La Coruña" etc. Cómpre destacar os artigos e colaboracións sobre Galicia, particularmente sobre a súa cultura e o hispanoamericanismo. Reproducen diversas achegas sobre a historia, a literatura, a arte, o labor dos galegos en América, poesías, relatos, chamamentos para secundar iniciativas como a da Residencia de Estudiantes ou da Asociación Protectora de la Cultura Gallega, entrevistas a intelectuais etc. Por último aparecen seccións recreativas, páxinas para a muller etc.
Observacións:
A partir de 1925 pasa a denominarse Revista del Centro Gallego e a partir de 1929 (n.º 151) Galicia
Ilustracións:
Fotografías sociais e evocadoras de Galicia.
Publicidade:
Abundante, aparecen principalmente anuncios de establecementos comerciais.
Números consultados:
1918-1925: n.º 25-26, 28-43, 45-46, 48-70, 72, 75, 77-87, 90-102
Relacionadas:
Revista del Centro Gallego. [2ª época], 1925 (Outro voceiro da sociedade editora, Centro Gallego de Montevideo.)
Galicia. 1929 (Cambio de título da mesma publicación, voceiro do Centro Gallego de Montevideo)
Revista del Centro Gallego. 1944 (Outro voceiro da sociedade editora, Centro Gallego de Montevideo.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Bibliotecas Municipais da Coruña , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca do Museo de Pontevedra , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1917: n.º 1-6
1918: n.º 7-13
1920: n.º 45
1925: n.º 103