Centro Gallego

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano de la Colectividad Gallega en Uruguay
A partir do n.º 144: Publicación mensual ilustrada

Entidade editora:
Lugar:
Montevideo
País:
Uruguai
Época:
1ª época
Inicio:
1917
Fin:
1925
Dirección
Julio Sigüenza. nº 164-166
Colaboración
Ángel Aller
Augusto Barcia
Elisa Santiago de Martínez
F. Fernández Armesto
F. Salgado
Francisco Grandmontagne
J. Bal y Gay
José M. Salavarría
José Montes Alonso
Leandro Pita Romero
Luis Bello
Manuel Souto Vilas
Castelao
Álvaro de las Casas
Antón Villar Ponte
Constantino Sánchez Mosquera
Leopoldo Basa
Manuel Lustres Rivas
Ramón Fernández Mato
Ramón Otero Pedrayo
Roberto Blanco Torres
Tomas Borras
Valentín Paz-Andrade
Wenceslao Fernández Flórez
Periodicidade:
Ata o n.º 25: quincenal. A partir do n.º 26: mensual, con algunhas irregularidades
Idioma:
Castelán, con algunha colaboración en galego.
Formato:
Ata o n.º 13: 38 x 27 cm. N.º 14-143: 27,5 x 19 cm. A partir do n.º 144: 27 x 18,5 cm. N.º 151-163: 27 x 18,5 cm. A partir do n.º 164: 32,5 x 23,5 cm.
Extensión:
Ata o n.º 13: 12 páxinas; dos n.º 14-103: 24 páxinas, agás algún número extraordinario; dos n.º 104-163: 32 páxinas, agás algún número extraordinario; a partir do n.º 164: oscila entre 18 e 24 páxinas.
Redacción:
San José, 870. Montevideo
Imprenta:
Editorial Apolo, Maldonado, 1037. Montevideo.
La Buena Prensa, Candarela, 1469. Montevideo.
Talleres Gráficos El Demócrata, Egido, 1333. Montevideo.
Contido:
Publicación editada polo Centro Gallego, que vai sufrir varias modificacións no seu título e formato, aínda que os seus contidos son similares ao longo de todo o período da edición. Un primeiro grupo de noticias está constituído polas información sobre o funcionamento interno da sociedade (notas e vida social, ciclos de conferencias, actividades etc.). Tamén inclúe novas sobre a actualidade española e galega nas seccións: "Noticias de España", "Noticias de Galicia", "Crónica de La Coruña" etc. Cómpre destacar os artigos e colaboracións sobre Galicia, particularmente sobre a súa cultura e o hispanoamericanismo. Reproducen diversas achegas sobre a historia, a literatura, a arte, o labor dos galegos en América, poesías, relatos, chamamentos para secundar iniciativas como a da Residencia de Estudiantes ou da Asociación Protectora de la Cultura Gallega, entrevistas a intelectuais etc. Por último aparecen seccións recreativas, páxinas para a muller etc.
Observacións:
A partir de 1925 pasa a denominarse Revista del Centro Gallego e a partir de 1929 (n.º 151) Galicia
Ilustracións:
Fotografías sociais e evocadoras de Galicia.
Publicidade:
Abundante, aparecen principalmente anuncios de establecementos comerciais.
Relacionadas:
Revista del Centro Gallego. [2ª época], 1925 (Outro voceiro da sociedade editora, Centro Gallego de Montevideo.)
Galicia [Montevideo 1929-30]. 1929 (Cambio de título da mesma publicación, voceiro do Centro Gallego de Montevideo)
Revista del Centro Gallego. 1944 (Outro voceiro da sociedade editora, Centro Gallego de Montevideo.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1917: n.º 1-6
1918: n.º 7-13
1920: n.º 45
1925: n.º 103