Subtítulo:

Boletín de la Asociación Protectora de la Cultura Gallega

Lugar:
Montevideo
País:
Uruguai
Inicio:
1929
Fin:
1930
Colaboración
Augusto M. Casas; Miguel Barros Castro; Constantino Sánchez Mosquera; Julio Sigüenza; Roberto Blanco Torres;
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Castelán
Formato:
34 x 24,5 cm.
Extensión:
12 páxinas
Redacción:
San José, 870. Montevideo
Imprenta:
Talleres Gráficos Editorial Apolo, Maldonado, 1037. Montevideo.
Contido:
Publicación cultural de orientación galeguista da que só saíron dous números. Abundan os artigos sobre Galicia e a súa literatura, historia, arte, arqueoloxía etc. Igualmente aparecen descricións das actividades realizadas a prol da mesma en Montevideo e noutros lugares como Cuba ou Galicia. Neste mesmo sentido de reivindicación da súa identidade cultural, reproducen manifestos nacionalistas e diversas colaboracións de autores galegos e uruguaios. A orientación ideolóxica da revista pode observarse na sección "Farrapos", redactada por Constantino Sánchez Mosquera, na que realiza diversos comentarios sobre o galeguismo, o caciquismo, a actualidade etc. Por último, informan das actuacións da propia asociación: campañas, correspondencia, manifestos, listado de afiliados etc.
Ilustracións:
Escasas. Reprodución dunha escultura de Bonome
Publicidade:
Localizada nas páxinas finais, onde aparecen avisos comerciais de negocios de emigrantes galegos.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1929: n.º 1
1930: n.º 2