Subtítulo:
Órgao do Patronato da Cultura Galega
Lugar:
Montevideo
País:
Uruguai
Época:
1ª época
Data de inicio:
1/4/1965
Data de fin:
1/7/1968
Ano de inicio:
1965
Ano de fin:
1968
Redacción:
Cristóbal Deber Otero; J. Cancela Freijo; Joaquín Rosendo; José Luis Villaverde; Julio Castro Álvarez; Fernando Pereira Caamaño ; Juan García Durán ;
Xefatura de redacción:
José Cancela Freijo;
Formato:
27 x 20 cm.
Extensión:
16 páxinas
Redacción:
San José, 870. Montevideo
Imprenta:
Montevideo. Montevideo.
Contido:
Revista societaria que informa das actividades do Patronato (autoridades, estatutos, visitas, campañas etc.). A súa orientación cultural obsérvase nos numerosos artigos que nos achegan a Galicia, á súa lingua, á súa historia, á súa literatura etc. Tamén reproduce colaboracións de intelectuais galegos, informa das novas de carácter cultural e conta con artigos sobre as relacións de Galicia con Uruguai.
Observacións:
No n.º 1 aparece como suplemento a carta das sociedades galegas a prol do uso do galego na liturxia
Ilustracións:
Moi escasas, pero increméntanse nos últimos números. Reproducen algúns debuxos e fotografías.
Publicidade:
Non ten
Números consultados:
1965: n.º 1, 2
1966: n.º 1, 2
1968: n.º 1
Relacionadas:
Guieiro. [2ª época], 1984 (A outra das dúas etapas que tivo a publicación editada polo Patronato da Cultura Galega de Montevideo.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca da Fundación Penzol , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento” , Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela , Biblioteca do Museo de Pontevedra , Biblioteca da Real Academia Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1965: n.º 1
1966: n.º 1, 2
1968: n.º 1