Galicia ilustrada

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Científica, literaria, artística y humorística
A partir do n.º 4: Revista literaria

Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Inicio:
1891
Dirección
J. Romero Hiáñez de Freyre
Administración
Marcelino Vidales
Miguel A. Matamoros
Colaboración
Andrés Aneiros Pazos
Carlos B. Figueredo
César de Madrid
Julio de la Cuesta
Ramón de Godoy
Xefatura de redacción
Julio de la Cuesta
Periodicidade:
Quincenal, sae os días 15 e 30 de cada mes
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán; o galego emprégase só en poesías
Redacción:
Chacón, 10. A Habana
Imprenta:
Tipografía de Manuel Romero R., A Habana. A Habana.
Contido:
Publica artigos sobre cuestións literarias e filosóficas, actividades das sociedades de emigrantes na illa de Cuba, noticias de Galicia, traballos de creación literaria etc.