A Gaita Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Repinica muiñeiras, fandangos y-alboradas, unha vez ó mes
Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Época:
1ª época: 1885-1887; 2ª época: 1889
Data de inicio:
5/7/1885
Data de fin:
18/12/1887
Ano de inicio:
1885
Ano de fin:
1887
Fundación:
Manuel Lugrís Freire (Roque d'as Mariñas); Ramón Armada Teijeiro (Chumín de Céltigos);
Dirección:
Manuel Lugrís Freire (Roque d'as Mariñas); Ramón Armada Teijeiro (Chumín de Céltigos);
Administración:
Manuel Lugrís Freire (Roque d'as Mariñas); Ramón Armada Teijeiro (Chumín de Céltigos);
Colaboración:
A. J. Pereira; Alberto Ferreiro; Andrés Muruais; Antonio de la Iglesia; Benito Losada; J. Barcia Caballero; Lisardo R. Barreiro; Marcos da Portela; Secundino Cora; Valentín Lamas Carvajal; Alberto Camino ; Francisco Añón ; Manuel Curros Enríquez ; Marcial Valladares ; Xoán Manuel Pintos ;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Galego
Extensión:
8 páxinas
Redacción:
O'Reilly, 21. A Habana
Imprenta:
La Correspondencia de Cuba, A Habana. A Habana.
Contido:
Foi fundada por Ramón Armada Teijeiro («Chumín de Céltigos») e Manuel Lugrís Freire («Roque d'as Mariñas»), que tamén foron directores da obra. Destaca por ser a primeira publicación escrita integramente en galego en América. Reproduce colaboracións literarias, artigos costumistas, notas biográficas, contos populares etc. Contén colaboracións de carácter literario en prosa e verso e algunhas noticias da actualidade. Ten dúas épocas editoriais; na segunda, en xullo de 1889, aparece como suplemento de El Eco de Galicia.
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Non ten
Números consultados:
1885: n.º 1-6
1886: n.º 7-13
1887: n.º 14-17
Relacionadas:
Gaita Gallega, A. [2ª época], 1889 (1ª e 2ª etapa da mesma publicación.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento”. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1885: n.º 1-6
1886: n.º 7-13
1887: n.º 14-17