A Gaita Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Repinica muiñeiras, fandangos y-alboradas, unha vez ó mes

Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Época:
1ª época: 1885-1887; 2ª época: 1889
Inicio:
1885
Fin:
1887
Fundación
Ramón Armada Teijeiro (Chumín de Céltigos)
Manuel Lugrís
Dirección
Ramón Armada Teijeiro (Chumín de Céltigos)
Manuel Lugrís
Administración
Ramón Armada Teijeiro (Chumín de Céltigos)
Manuel Lugrís
Colaboración
A. J. Pereira
Alberto Ferreiro
Andrés Muruais
Antonio de la Iglesia
J. Barcia Caballero
Lisardo R. Barreiro
Marcos da Portela
Secundino Cora
Alberto Camino
Benito Losada
Francisco Añón
Manuel Curros Enríquez
Marcial Valladares
Valentín Lamas Carvajal
Xoán Manuel Pintos
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Galego
Extensión:
8 páxinas
Redacción:
O'Reilly, 21. A Habana
Imprenta:
La Correspondencia de Cuba, A Habana. A Habana.
Contido:
Foi fundada por Ramón Armada Teijeiro («Chumín de Céltigos») e Manuel Lugrís Freire («Roque d'as Mariñas»), que tamén foron directores da obra. Destaca por ser a primeira publicación escrita integramente en galego en América. Reproduce colaboracións literarias, artigos costumistas, notas biográficas, contos populares etc. Contén colaboracións de carácter literario en prosa e verso e algunhas noticias da actualidade. Ten dúas épocas editoriais; na segunda, en xullo de 1889, aparece como suplemento de El Eco de Galicia.
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Non ten
Relacionadas:
Gaita Gallega, A. [2ª época], 1889 (1ª e 2ª etapa da mesma publicación.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1885: n.º 1-6
1886: n.º 7-13
1887: n.º 14-17