Galicia Nueva

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Inicio:
1916
Fundación
Ramiro García
Dirección
Eugenio Mañach
Colaboración
Bernardo Rodríguez
Manuel Barral
Antonio Rey Soto
Basilio Álvarez Rodríguez
Francisca Herrera Garrido
Ramón Cabanillas
Periodicidade:
Decenal
Idioma:
Bilingüe
Redacción:
A Habana. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Publicación crítica coa xestión da Caixa de Aforros do Centro Gallego. Inclúe tamén artigos contra o caciquismo e diversas colaboracións literarias.