Airiños d'a Miña Terra

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Revista decenal ilustrada: Consagrada a la propagación de la literatura gallega y órgano de los gallegos emigrados en América Latina
Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Data de inicio:
10/5/1909
Data de fin:
31/12/1909
Ano de inicio:
1909
Ano de fin:
1909
Colaboración:
Enrique Labarta Pose; Juan Vicente Martínez Quelle; Manuel Lugrís Freire; Manuel Vidal; Ruso; Tanito; Emilia Pardo Bazán ; Francisco Añón ;
Periodicidade:
Decenal
Idioma:
Bilingüe
Redacción:
Compostela esq. Amargura. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Revista ilustrada na que abundan as colaboracións de intelectuais galegos. Contén información sobre a colonia galega de Cuba (concretamente sobre o Centro Gallego da Habana e outras sociedades comarcais e locais) e sobre o que acontece en Galicia. Conta tamén con colaboracións literarias de carácter culto ou popular (contos e poemas), con importante uso da lingua galega e da exaltación da terra nai e das súas xentes.
Ilustracións:
Na portada reproduce o escudo de Galicia, incluíndo algunhas fotografías de lugares galegos.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1909: n.º 1-11