Entidade editora:
Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Inicio:
1914
Fin:
1914
Dirección
Ramón Cabanillas
Idioma:
Castelán
Contido:
Boletín societario, de curta vida, onde se describen as actividades do Centro Gallego.