Subtítulo:

Órgano estudiantil del Plantel Concepción Arenal
A partir do n.º 9: Órgano de opinión estudiantil

Entidade editora:
Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Época:
1ª época
Inicio:
1942
Dirección artística
Ramón González Fernández
Dirección
José A. García Antón
Administración
Juan Riveiro
Rogelio Soto
Samuel Reboredo
Colaboración
A. Nervo
J. Ángel Buesa
José A. García Antón
Manuel S. Reboredo
Tony Suárez
José Martí
Manolo Pilares
Distribución
José Rodríguez
Publicidade
José Durquesne
Julio L. Balboa
Sinatura de artigos reproducidos
Manuel Vázquez Castro
Xefatura de redacción
Manuel Fernández
Manuel Barreiro
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán
Extensión:
Variable, entre 6 e 14 páxinas
Redacción:
A Habana. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Modesta publicación, continuadora de La Voz del Alumno, escrita polos alumnos do Plantel Concepción Arenal, que aborda os seus problemas, aparecendo críticas sobre o seu funcionamento, polo que en xaneiro de 1944 houbo un intento de prohibir a súa circulación.
Observacións:
Editábase en ciclostil
Ilustracións:
Diversos debuxos na portada e intercalados entre os textos. No n.º 9 tamén inclúe fotografías.
Publicidade:
Non ten
Relacionadas:
Voz del Alumno, La. 1935 (Outra publicación editada pola Asociación de Alumnos do Plantel Concepción Arenal, pertencente ao Centro Gallego da Habana.)
Secante, El. [2ª época], 1949 (Outra publicación editada pola Asociación de Alumnos do Plantel Concepción Arenal, pertencente ao Centro Gallego da Habana.)