Subtítulo:
Órgano estudiantil del Plantel Concepción Arenal
A partir do n.º 9: Órgano de opinión estudiantil
Entidade editora:
Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Época:
1ª época
Data de inicio:
1/11/1942
Ano de inicio:
1942
Dirección:
José A. García Antón;
Dirección artística:
Administración:
Juan Riveiro; Rogelio Soto; Samuel Reboredo;
Distribución:
José Rodríguez;
Publicidade:
José Durquesne; Julio L. Balboa;
Colaboración:
A. Nervo; J. Ángel Buesa; José A. García Antón; José Martí; Manuel Fernández Martínez; Manuel S. Reboredo; Tony Suárez;
Sinatura de artigos reproducidos:
Xefatura de redacción:
Manuel Fernández; Manuel Barreiro ;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán
Extensión:
Variable, entre 6 e 14 páxinas
Redacción:
A Habana. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Modesta publicación, continuadora de La Voz del Alumno, escrita polos alumnos do Plantel Concepción Arenal, que aborda os seus problemas, aparecendo críticas sobre o seu funcionamento, polo que en xaneiro de 1944 houbo un intento de prohibir a súa circulación.
Observacións:
Editábase en ciclostil
Ilustracións:
Diversos debuxos na portada e intercalados entre os textos. No n.º 9 tamén inclúe fotografías.
Publicidade:
Non ten
Relacionadas:
Voz del Alumno, La. 1935 (Outra publicación editada pola Asociación de Alumnos do Plantel Concepción Arenal, pertencente ao Centro Gallego da Habana.)
Secante, El. [2ª época], 1949 (Outra publicación editada pola Asociación de Alumnos do Plantel Concepción Arenal, pertencente ao Centro Gallego da Habana.)