Alma Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Órgano radical de las aspiraciones de la Región

Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Inicio:
1917
Dirección
Luís E. Rey;
Administración
Manuel Comas;
Colaboración
Abdón Rodríguez Santos; Alfonso Camín; E. Mal de Vizose; José M. Calveiro; Salvador Rueda;
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Castelán
Extensión:
14 páxinas
Prezo:
10 centavos
Redacción:
Amargura, 90. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Revista semanal, da que saíron poucos números, na que se realizan críticas aos que promoven a división entre os emigrantes, amosándose favorable á acción do Centro Gallego e informando das súas actividades. Inclúe colaboracións literarias e artigos de temática variada (emigración, agrarismo etc.).
Ilustracións:
Moi poucas, fotografías de personalidades da colectividade e de galegos ilustres e algúns actos do Centro Gallego.
Publicidade:
A primeira e a última páxina están ocupadas de anuncios de negocios (cervexerías, sombreirerías, carnizarías, ópticas, etc.).
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1917: n.º 2-4