Subtítulo:

De información, recreo, ciencia e instrucción

Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Inicio:
1908
Dirección
Luís E. Rey
Administración
Gerardo Iglesias
Juan María Chenard
Colaboración
Abdón Rodríguez Santos
J. Salgado
Jesús Muruais
Pascual Aenlle
Roque de Barcia
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Bilingüe
Redacción:
A Habana. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Publicación que informa das noticias de Galicia e das actividades das Sociedades de instrución. Tamén aborda temas galegos (agrarismo, caciquismo, música, arte etc.) e inclúe colaboracións literarias.