Santos e Meigas

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:
Revista Semanal Ilustrada
Lugar:
A Habana
País:
Cuba
Data de inicio:
9/8/1908
Ano de inicio:
1908
Fundación:
Ricardo Carballal;
Dirección:
Ricardo Carballal;
Dirección artística:
Pedro Madrigal;
Administración:
Ricardo Carballal;
Colaboración:
A. L. Baró; Aureliano J. Pereira; Enrique Labarta Pose; José Baña Pose; Pocapena; Prudencio Rovira; Emilia Pardo Bazán ; Juan Barcia Caballero ; Manuel Curros Enríquez ; Roberto Blanco Torres ;
Periodicidade:
Semanal
Idioma:
Bilingüe, é destacable a presenza de numeros textos, en prosa e verso, escritos en galego
Extensión:
8 páxinas
Redacción:
A Habana. A Habana
Imprenta:
A Habana. A Habana.
Contido:
Revista ilustrada de carácter rexionalista, que exalta a Galicia, o seu idioma e os seus valores. A súa finalidade foi a defensa da lingua galega. Contén crónicas das actividades das institucións, novas de Galicia, colaboracións literarias etc. Conta con seccións como "Parnaso gallego", onde aparecen poemas escritos en galego; "Correo de Galicia", con información sobre o que acontece en Galicia; "Tijeretazos", pequenas notas costumistas etc.
Ilustracións:
Viñetas, caricaturas e algúnhas fotografías. Algunhas das ilustracións están asinadas por Massaguer.
Publicidade:
Na primeira e na última páxina aparecen numerosos anuncios de comercios de Cuba.
Números consultados:
1908: n.º 1-6
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento”. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1908: n.º 1-6