Lema:
Adiante galegos do mundo enteiro: pola liberdade de Galiza, pola salvazón de Hespaña
Subtítulo:
Periódico mensual de información
Segunda Época do Boletín Galego de Información: Editado pola Comisión Galega do P.C. de Hespaña
Lugar:
México, D. F.
País:
México
Data de inicio:
1/1/1943
Ano de inicio:
1943
Dirección:
Luís Soto Fernández;
Editor/a:
F. Mendoza;
Ilustración:
Colaboración:
Francisco Caridad; Santiago Álvarez; Xoaquín Barreiro;
Periodicidade:
Mensual con irregularidades
Idioma:
Galego
Prezo:
5 centavos
Redacción:
Morales, 77, 3. México, D. F.
Imprenta:
México. América.
Contido:
Periódico editado pola Comisión Galega do Partido Comunista de España, que se presenta como a segunda época do Boletín Galego de información. Defende un ideario antifascista e republicano de esquerdas e a política do Partido Comunista. Está moi vinculado coa colectividade galega exiliada en México. O eixe básico da publicación é a denuncia da represión franquista en España e a necesidade de impulsar a unidade antifascista a través da Alianza Nazonal Galega.
Ilustracións:
Escasas: aparecen algúns retratos, debuxos de Castelao ou esceas da Guerra Civil
Publicidade:
Non ten
Números consultados:
1943: n.º 1, 4, 5
Relacionadas:
Boletín Gallego de Información. [1ª época], 1940 (Outra publicación antifascista e republicana de esquerdas do exilio galego en México.)
Galicia. 1943 (Outra publicación antifascista e republicana de esquerdas do exilio galego en México.)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega , Biblioteca do Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento”. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1943: n.º 1, 4-5