Subtítulo:

Ata n.º 20: Órgano del Centro Gallego de México
N.º 23-25: Órgano informativo del Centro Gallego de México

Entidade editora:
Lugar:
México, D. F.
País:
México
Época:
3ª época
Inicio:
1990
Fundación
Aurelio Gutierrez Moyano
Dirección
Manuel Rañal Luaña. Anos 2000-2002
José Luis Suárez. nº 1-10
José Luis Álvarez. nº 14, 20
Luis Cendón Cordero. nº 23-25
Subdirección
Constantino Álvarez. Ata nº 10
Fotografía
D. Suárez
Francisco Rodríguez Cid
J. L. Suárez
Juvencio Camargo
R. Álvarez
Redacción
Luis Cendón
Colaboración
Antonio Palacios
Fernanda Suárez
José Iglesias Leboreiro
José Luis Suárez Rodríguez
Luciano Martínez
Manuel Barros Otero
Manuel Fernández Valiño
Nemesio Rodríguez Lois
Francisco José Martínez Martínez
Periodicidade:
Ata 1991: Bimestral; A partir de 1992: Cuadrimestral
Idioma:
Predominio do castelán, con algunha colaboración en galego
Formato:
27 x 21 cm.
Extensión:
Variable, entre 12 e 28 páxinas
Redacción:
Colima, 194. México, D. F.
Imprenta:
Taller de Diseño e Impresión S.A. De C.V., México, D. F.. México.
Contido:
Revista oficial do Centro Galego de México, que recolle as actividades sociais e culturais desenvolvidas polo mesmo, así como artigos sobre a cultura e a historia de Galicia.
Observacións:
A revista ten varias épocas: a primeira comeza en 1948 e a segunda en 1973; a terceira en 1990
Ilustracións:
Abundantes fotografías institucionais e sociais. Como fotógrafos da revista aparecen: Juvencio Camargo, D. Suárez, J. L. Suárez, R. Álvarez e Francisco Rodríguez Cid
Publicidade:
Escasa e localizada nas páxinas finais e iniciais. Presenza constante de anuncios de Iberia e ocasionalmente algún aviso comercial ou institucional.
Relacionadas:
Anduriña. 1948 (Outra época da mesma publicación, voceiro do Centro Gallego de México)
Anduriña. [2ª época], 1973 (Outra época da mesma publicación, voceiro do Centro Gallego de México)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
3ª Época
1990: n.º 1-3, 5
1991: n.º 6-10
1992: n.º 14
1994: n.º 20
1995: n.º 23
1996: n.º 24, 25
2002: n.º 39, 40
2003: n.º 41-43
2005: n.º 49-51
2006: n.º 53
2009: n.º 63
2016. n.º 77