Nova Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista de Cultura e Política

Lugar:
México, D. F.
País:
México
Inicio:
1968
Contido:
Publicación do Padroado da Cultura Galega, que en 1968 edita 5 números.
Relacionadas:
Vieiros. 1959 (Publicacións editadas pola mesma sociedade)