Subtítulo:

Voceiro

Lugar:
Basilea
País:
Suíza
Inicio:
1982
Colaboración
B. Rodríguez
F. Cuevillas
Manuel Fuentes
Perla Garcia
X. Domínguez
X. J. Méndez Ferrín
Xan da Fonte
Xosé Bouza
Antón Avilés de Taramancos
Sinatura de artigos reproducidos
Castelao
Idioma:
Galego
Formato:
Pasquín. 21 x 14'5 cm.
Extensión:
Variable, entre 16 e 20 páxinas
Redacción:
Basilea. Basilea-Cidade
Imprenta:
Basilea. Basilea-Cidade.
Contido:
Voceiro da Sociedade Galega Sementeira céntrase en difundir a actualidade de Galicia con reprodución de artigos de Méndez Ferrín, Manoel Fuentes etc. ou mesmo artigos da prensa galega. O número 5 está dedicado ás letras galegas e autores galegos e está subtitulado como "En defensa do noso idioma", destacando as figuras de Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, Curros Enríquez e Castelao.
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Na última páxina
Relacionadas:
Voceiro da S. G. Sementeira. [1ª época], (Publicación da mesma entidade)
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1985: n.º 5
1988: n.º 8